Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 12.6.2015

16.6.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 12.6.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 2,4 miljardilla eurolla 274,1 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen sekä Yhdysvaltain dollarin määräisten likviditeettiä lisäävien operaatioiden (ks. alla) vaikutuksesta.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
11.6.2015  Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) - 113 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,7 miljardilla eurolla 374,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,9 miljardilla eurolla 1 034,1 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 9,9 miljardilla eurolla 72,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 3,1 miljardilla eurolla 389 miljardiin euroon. Keskiviikkona 10.6.2015 erääntyi 92,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 90,4 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (lähes sama kuin edellisellä viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 96,7 miljardia euroa (edellisellä viikolla 102,1 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 13,3 miljardilla eurolla 442,2 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 12.6.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 24,8 miljardia euroa - -0,3 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 11,0 miljardia euroa - -0,3 miljardia euroa
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 89,9 miljardia euroa +2,6 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 8,2 miljardia euroa +0,7 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 170,2 miljardia euroa +10,6 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 138,1 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 31,3 miljardilla eurolla 354,1 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 383 966 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 303 817 1 291
  2.1 Saamiset IMF:ltä 82 325 34
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 221 492 1 258
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 40 790 1 218
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 22 085 562
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 22 085 562
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 485 819 −2 170
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 90 393 −2 126
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 395 367 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 59 −44
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 133 157 −1 904
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 816 872 14 060
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 442 214 13 333
  7.2 Muut arvopaperit 374 658 727
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 25 742 0
9 Muut saamiset 229 849 714
Vastaavaa yhteensä 2 442 098 13 772
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 034 145 −898
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 450 864 26 018
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 354 080 31 305
  2.2 Talletusmahdollisuus 96 672 −5 393
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 112 107
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 575 252
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 135 441 −10 687
  5.1 Julkisyhteisöt 72 932 −9 919
  5.2 Muut 62 509 −768
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 28 766 −1 880
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 2 513 371
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 339 −245
  8.1 Talletukset ja muut velat 7 339 −245
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 60 656 0
10 Muut velat 216 729 840
11 Arvonmuutostilit 403 298 0
12 Pääoma ja rahastot 96 773 0
Vastattavaa yhteensä 2 442 098 13 772
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle