Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 12. juuni 2015

16. juuni 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

12. juunil 2015 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 2,4 miljardi euro võrra 274,1 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid

Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
11. juuni 2015  USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 113 miljonit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses alalise vahetustehingute kokkuleppega, mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,7 miljardi euro võrra 374,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus vähenes 0,9 miljardi euro võrra 1034,1 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 9,9 miljardi euro võrra 72,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 3,1 miljardi euro võrra 389 miljardi euroni. Kolmapäeval, 10. juunil 2015 möödus 92,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni (varade kirje 5.1) tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 90,4 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 96,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 102,1 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 13,3 miljardi euro võrra 442,2 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 12. juuni 2015 Erinevus võrreldes 5. juuniga 2015 – ost Erinevus võrreldes 5. juuniga 2015 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 24,8 miljardit eurot –0,3 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 11,0 miljardit eurot –0,3 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 89,9 miljardit eurot +2,6 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 8,2 miljardit eurot +0,7 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 170,2 miljardit eurot +10,6 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 138,1 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 31,3 miljardi euro võrra 354,1 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 383 966 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 303 817 1 291
  2.1 Nõuded RVFle 82 325 34
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 221 492 1 258
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 40 790 1 218
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 22 085 562
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 22 085 562
  4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 485 819 −2 170
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 90 393 −2 126
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 395 367 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 59 −44
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 133 157 −1 904
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 816 872 14 060
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 442 214 13 333
  7.2 Muud väärtpaberid 374 658 727
8 Valitsussektori võlg eurodes 25 742 0
9 Muud varad 229 849 714
Varad kokku 2 442 098 13 772
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 034 145 −898
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 450 864 26 018
  2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 354 080 31 305
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 96 672 −5 393
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 112 107
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 575 252
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 135 441 −10 687
  5.1 Valitsussektor 72 932 −9 919
  5.2 Muud kohustused 62 509 −768
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 28 766 −1 880
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 2 513 371
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 339 −245
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 339 −245
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 60 656 0
10 Muud kohustused 216 729 840
11 Ümberhindluskontod 403 298 0
12 Kapital ja reservid 96 773 0
Kohustused kokku 2 442 098 13 772
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid