Menu

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 13. ožujka 2015.

17. ožujka 2015.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 13. ožujka 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) smanjilo se za 27 milijuna EUR zato što je jedna nacionalna središnja banka Eurosustava prodala zlato za potrebe proizvodnje prigodne kovanice.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 1,9 milijarda EUR na 249,5 milijarda EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD‑a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 2,1 milijardu EUR na 374,6 milijarda EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 1,1 milijardu EUR na 1.010,8 milijarda EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 0,5 milijarda EUR na 55,8 milijarda EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 3,3 milijarde EUR na 420,1 milijardu EUR. U srijedu, 11. ožujka 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 147,9 milijarda EUR, a namirena je nova u visini 141,8 milijarda EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,5 milijarda EUR (u odnosu na gotovo nula prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 45,2 milijarde EUR (u odnosu na 47,5 milijarda EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 12,2 milijarde EUR na 249,4 milijarde EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 13. ožujka 2015. Razlika u odnosu na 6. ožujka 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 6. ožujka 2015. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 26,1 mlrd. EUR 0,4 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 11,9 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 56,9 mlrd. EUR 2,8 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 3,8 mlrd. EUR 0,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 9,8 mlrd. EUR 9,8 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 140,9 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 16,2 milijarde EUR na 222,7 milijarda EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 343 840 −27
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 279 822 2 472
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 80 800 1 324
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 199 022 1 148
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 35 092 0
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 24 339 1 467
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 24 339 1 467
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 465 292 −5 568
5.1 Glavne operacije refinanciranja 141 839 −6 014
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 322 959 0
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 483 441
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 11 5
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 120 618 −797
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 624 008 10 127
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 249 377 12 241
7.2 Ostali vrijednosni papiri 374 631 −2 114
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 665 0
9 Ostala imovina 222 440 −375
Ukupno imovina 2 142 116 7 298
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 010 794 1 064
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 267 953 13 931
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 222 716 16 156
2.2 Novčani depoziti 45 237 −2 225
2.3 Oročeni depoziti 0 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 189 −98
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 101 487 −10
5.1 Opća država 55 758 −478
5.2 Ostale obveze 45 729 468
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 54 923 −2 577
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 820 −246
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 7 201 847
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 7 201 847
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 374 0
10 Ostale obveze 209 957 −5 660
11 Računi revalorizacije 330 898 0
12 Kapital i pričuve 95 520 48
Ukupno obveze 2 142 116 7 298

Kontaktni podatci za medije