Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 13. märts 2015

17. märts 2015

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

13. märtsil 2015 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 27 miljoni euro võrra. Selle tingis kulla müük eurosüsteemi ühe keskpanga poolt mälestusmündi valmistamiseks.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 1,9 miljardi euro võrra 249,5 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 2,1 miljardi euro võrra 374,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 1,1 miljardi euro võrra 1010,8 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 0,5 miljardi euro võrra 55,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 3,3 miljardi euro võrra 420,1 miljardi euroni. Kolmapäeval, 11. märtsil 2015 möödus 147,9 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 141,8 miljardit eurot ja tähtajaga seitse päeva.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,5 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 45,2 miljardi euro ulatuses (võrreldes 47,5 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 12,2 miljardi euro võrra 249,4 miljardi euroni. Järgmises tabelis on esitatud varade kirje 7.1 üksikasjalik jaotus eri portfellideks. Kõik portfellid on arvepidamises kajastatud amortiseeritud maksumuses.

Rahapoliitika eesmärgil hoitavate väärtpaberite portfellid Kajastatud väärtus seisuga 13. märts 2015 Erinevus võrreldes 6. märtsiga 2015 – ost Erinevus võrreldes 6. märtsiga 2015 – lunastamine
Tagatud võlakirjade ostukava 1 26,1 miljardit eurot 0,4 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 2 11,9 miljardit eurot
Tagatud võlakirjade ostukava 3 56,9 miljardit eurot 2,8 miljardit eurot
Varaga tagatud väärtpaberite ostukava 3,8 miljardit eurot 0,1 miljardit eurot
Avaliku sektori väärtpaberite ostukava 9,8 miljardit eurot 9,8 miljardit eurot
Väärtpaberituruprogramm 140,9 miljardit eurot

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 16,2 miljardi euro võrra 222,7 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 343 840 −27
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 279 822 2 472
2.1 Nõuded RVFle 80 800 1 324
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 199 022 1 148
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 35 092 0
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 24 339 1 467
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 24 339 1 467
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 465 292 −5 568
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 141 839 −6 014
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 322 959 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 483 441
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 11 5
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 120 618 −797
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 624 008 10 127
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 249 377 12 241
7.2 Muud väärtpaberid 374 631 −2 114
8 Valitsussektori võlg eurodes 26 665 0
9 Muud varad 222 440 −375
Varad kokku 2 142 116 7 298
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 010 794 1 064
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 267 953 13 931
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 222 716 16 156
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 45 237 −2 225
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 189 −98
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 101 487 −10
5.1 Valitsussektor 55 758 −478
5.2 Muud kohustused 45 729 468
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 54 923 −2 577
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 820 −246
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 201 847
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 201 847
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 374 0
10 Muud kohustused 209 957 −5 660
11 Ümberhindluskontod 330 898 0
12 Kapital ja reservid 95 520 48
Kohustused kokku 2 142 116 7 298

Kontaktandmed