Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. március 13.

2015. március 17.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. március 13-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 27 millió euróval csökkentek az eurorendszer egyik központi bankjának aranyeladása miatt, amelynek célja emlékérme előállítása volt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 1,9 milliárd euróval nőtt, 249,5 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 2,1 milliárd euróval, 374,6 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,1 milliárd euróval, 1010,8 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 0,5 milliárd euróval csökkent, 55,8 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 3,3 milliárd euróval csökkent, 420,1 milliárd euróra. 2015. március 11-én, szerdán lejárt egy 147,9 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 141,8 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,5 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 45,2 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 47,5 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 12,2 milliárd euróval 249,4 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2015. március 13-án Különbség 2015. március 6-hoz képest – vétel Különbség 2015. március 6-hoz képest – visszaváltás
1. fedezett kötvényvásárlási program 26,1 milliárd EUR - 0,4 milliárd EUR
2. fedezett kötvényvásárlási program 11,9 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 56,9 milliárd EUR 2,8 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 3,8 milliárd EUR 0,1 milliárd EUR -
Állami szektort érintő vásárlási program 9,8 milliárd EUR 9,8 milliárd EUR
Értékpapír-piaci program 140,9 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 16,2 milliárd euróval, 222,7 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 343 840 −27
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 279 822 2 472
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 80 800 1 324
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 199 022 1 148
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 35 092 0
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 24 339 1 467
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 24 339 1 467
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 465 292 −5 568
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 141 839 −6 014
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 322 959 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 483 441
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 11 5
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 120 618 −797
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 624 008 10 127
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 249 377 12 241
7.2 Egyéb értékpapírok 374 631 −2 114
8 Euróban denominált államadósság 26 665 0
9 Egyéb eszközök 222 440 −375
Eszközök összesen 2 142 116 7 298
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 010 794 1 064
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 267 953 13 931
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 222 716 16 156
2.2 Betéti rendelkezésre állás 45 237 −2 225
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 189 −98
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 101 487 −10
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 55 758 −478
5.2 Egyéb kötelezettségek 45 729 468
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 54 923 −2 577
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 820 −246
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 7 201 847
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 7 201 847
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 374 0
10 Egyéb kötelezettségek 209 957 −5 660
11 Átértékelési számlák 330 898 0
12 Saját tőke 95 520 48
Források összesen 2 142 116 7 298

Médiakapcsolatok