Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 13 martie 2015

17 martie 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 13 martie 2015, scăderea de 27 de milioane EUR înregistrată de poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a datorat vânzării de aur efectuate de o bancă centrală națională din Eurosistem în scopul producerii unei monede comemorative.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a înregistrat o creștere de 1,9 miliarde EUR, până la 249,5 miliarde EUR, pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operațiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), s-au redus cu 2,1 miliarde EUR, până la 374,6 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au consemnat o majorare de 1,1 miliarde EUR, până la 1 010,8 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au restrâns cu 0,5 miliarde EUR, până la 55,8 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) s-a diminuat cu 3,3 miliarde EUR, până la 420,1 miliarde EUR. Miercuri, 11 martie 2015, o operațiune principală de refinanțare în valoare de 147,9 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 141,8 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,5 miliarde EUR (în săptămâna anterioară nivelul a fost apropiat de zero), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 45,2 miliarde EUR (în săptămâna precedentă nivelul a fost de 47,5 miliarde EUR).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 12,2 miliarde EUR, până la 249,4 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 13 martie 2015 Modificări față de 6 martie 2015 – achiziții Modificări față de 6 martie 2015 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 26,1 miliarde EUR - 0,4 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 11,9 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 56,9 miliarde EUR 2,8 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 3,8 miliarde EUR 0,1 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 9,8 miliarde EUR 9,8 miliarde EUR
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 140,9 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor efectuate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 16,2 miliarde EUR, până la 222,7 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 343 840 −27
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 279 822 2 472
2.1 Creanţe asupra FMI 80 800 1 324
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 199 022 1 148
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 35 092 0
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 24 339 1 467
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 24 339 1 467
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 465 292 −5 568
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 141 839 −6 014
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 322 959 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 483 441
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 11 5
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 120 618 −797
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 624 008 10 127
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 249 377 12 241
7.2 Alte titluri 374 631 −2 114
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 665 0
9 Alte active 222 440 −375
Total active 2 142 116 7 298
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 010 794 1 064
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 267 953 13 931
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 222 716 16 156
2.2 Facilitatea de depozit 45 237 −2 225
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 0 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 189 −98
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 101 487 −10
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 55 758 −478
5.2 Alte angajamente 45 729 468
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 54 923 −2 577
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 820 −246
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 7 201 847
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 7 201 847
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 374 0
10 Alte pasive 209 957 −5 660
11 Conturi de reevaluare 330 898 0
12 Capital şi rezerve 95 520 48
Total pasive 2 142 116 7 298
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media