Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 13.3.2015

17.3.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 13.3.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 27 miljoonalla eurolla erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa erikoisrahan liikkeeseenlaskua varten.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 1,9 miljardilla eurolla 249,5 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 2,1 miljardilla eurolla 374,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1,1 miljardilla eurolla 1 010,8 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 0,5 miljardilla eurolla 55,8 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 3,3 miljardilla eurolla 420,1 miljardiin euroon. Keskiviikkona 11.3.2015 erääntyi 147,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 141,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,5 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 45,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 47,5 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 12,2 miljardilla eurolla 249,4 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 13.3.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 26,1 miljardia euroa - 0,4 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 11,9 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 56,9 miljardia euroa 2,8 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 3,8 miljardia euroa 0,1 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapaperien osto-ohjelma 9,8 miljardia euroa 9,8 miljardia euroa
Velkapaperiohjelma 140,9 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 16,2 miljardilla eurolla 222,7 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 343 840 −27
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 279 822 2 472
2.1 Saamiset IMF:ltä 80 800 1 324
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 199 022 1 148
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 35 092 0
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 24 339 1 467
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 24 339 1 467
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 465 292 −5 568
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 141 839 −6 014
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 322 959 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 483 441
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 11 5
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 120 618 −797
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 624 008 10 127
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 249 377 12 241
7.2 Muut arvopaperit 374 631 −2 114
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 665 0
9 Muut saamiset 222 440 −375
Vastaavaa yhteensä 2 142 116 7 298
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 010 794 1 064
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 267 953 13 931
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 222 716 16 156
2.2 Talletusmahdollisuus 45 237 −2 225
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 189 −98
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 101 487 −10
5.1 Julkisyhteisöt 55 758 −478
5.2 Muut 45 729 468
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 54 923 −2 577
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 820 −246
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 201 847
8.1 Talletukset ja muut velat 7 201 847
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 374 0
10 Muut velat 209 957 −5 660
11 Arvonmuutostilit 330 898 0
12 Pääoma ja rahastot 95 520 48
Vastattavaa yhteensä 2 142 116 7 298
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle