Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 27. lipnja 2014.

1. srpnja 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 27. lipnja 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,2 milijarde EUR na 209,7 milijarda EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 1,2 milijarde EUR na 360,7 milijarda EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 2,4 milijarde EUR na 958,3 milijarde EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 1,8 milijarda EUR na 131,9 milijarda EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 4,5 milijarda EUR na 542,9 milijarda EUR. U srijedu, 25. lipnja 2014. dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 97,9 milijarda EUR, a namirena je nova u visini 115 milijarda EUR s rokom dospijeća tjedan dana.

Tijekom tjedna dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja u visini 11,6 milijarda EUR, a namirena je nova u visini 10,4 milijarde EUR, dok je 12,6 milijarda EUR iz operacija dugoročnijeg refinanciranja otplaćeno prije dospijeća.

Uporaba mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,1 milijardu EUR (u odnosu na gotovo nula prethodnog tjedna), dok je uporaba mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 25,4 milijarde EUR (u odnosu na 26,5 milijarda EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) ostala su gotovo nepromijenjena na razini 209,9 milijarda EUR. Stoga je u tjednu koji je završio 27. lipnja 2014. vrijednost akumulirane kupnje u okviru Programa za tržišta vrijednosnih papira bila 160,6 milijarda EUR, dok su vrijednosti portfelja koji se drže u okviru prvog i drugog programa kupnje pokrivenih obveznica iznosile ukupno 35,1 milijardu EUR odnosno 14,2 milijarde EUR. Sva se tri portfelja vode kao ulaganja koja se drže do dospijeća.

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 6,5 milijarda EUR na 217,7 milijarda EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 326 479 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 244 416 1
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 80 602 −349
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 163 814 350
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 24 394 −1 148
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 18 563 159
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 18 563 159
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 568 373 3 355
5.1 Glavne operacije refinanciranja 115 041 17 154
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 453 276 −13 849
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 56 50
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 65 198 2 300
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 570 574 1 201
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 209 920 0
7.2 Ostali vrijednosni papiri 360 654 1 201
8 Dug opće države nominiran u eurima 27 267 0
9 Ostala imovina 242 834 2 256
Ukupno imovina 2 088 099 8 124
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 958 314 2 384
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 243 158 5 380
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 217 727 6 502
2.2 Novčani depoziti 25 423 −1 121
2.3 Oročeni depoziti 0 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 7 0
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 8 560 546
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 171 568 3 272
5.1 Opća država 131 873 1 785
5.2 Ostale obveze 39 695 1 487
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 59 728 −1 921
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 809 −248
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 5 477 −715
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 477 −715
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 52 830 0
10 Ostale obveze 203 433 −579
11 Računi revalorizacije 288 913 0
12 Kapital i pričuve 95 309 4
Ukupno obveze 2 088 099 8 124