Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2014 m. birželio 27 d.

2014 m. liepos 1 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2014 m. birželio 27 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 209,7 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Per savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 360,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,4 mlrd. eurų – iki 958,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,8 mlrd. eurų – iki 131,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,5 mlrd. eurų – iki 542,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2014 m. birželio 25 d., baigėsi 97,9 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja vienos savaitės trukmės 115 mlrd. eurų vertės operacija.

Per savaitę baigėsi 11,6 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 10,4 mlrd. eurų vertės operacija, o ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų 12,6 mlrd. eurų suma grąžinta anksčiau termino.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su iš esmės nuliniu pasinaudojimu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 25,4 mlrd. eurų (palyginti su 26,5 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė iš esmės nesikeitė ir buvo 209,9 mlrd. eurų. Dėl to 2014 m. birželio 27 d. pasibaigusią savaitę pagal vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų suma sudarė 160,6 mlrd. eurų, o pirmosios ir antrosios padengtų obligacijų pirkimo programų portfelių vertė atitinkamai sudarė 35,1 mlrd. eurų ir 14,2 mlrd. eurų. Visi trys portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 6,5 mlrd. eurų – iki 217,7 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 326 479 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 244 416 1
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 80 602 −349
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 163 814 350
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 24 394 −1 148
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 18 563 159
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 18 563 159
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 568 373 3 355
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 115 041 17 154
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 453 276 −13 849
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 56 50
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 65 198 2 300
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 570 574 1 201
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 209 920 0
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 360 654 1 201
8 Valdžios skola eurais 27 267 0
9 Kitas turtas 242 834 2 256
Visas turtas 2 088 099 8 124
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 958 314 2 384
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 243 158 5 380
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 217 727 6 502
2.2 Indėlių galimybė 25 423 −1 121
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 7 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 8 560 546
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 171 568 3 272
5.1 Valdžiai 131 873 1 785
5.2 Kiti įsipareigojimai 39 695 1 487
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 59 728 −1 921
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 809 −248
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 477 −715
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 477 −715
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 830 0
10 Kiti įsipareigojimai 203 433 −579
11 Perkainojimo sąskaitos 288 913 0
12 Kapitalas ir rezervai 95 309 4
Visi įsipareigojimai 2 088 099 8 124
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai