Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. június 27.

2014. július 1.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. június 27-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,2 milliárd euróval csökkent, 209,7 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,2 milliárd euróval 360,7 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,4 milliárd euróval, 958,3 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 1,8 milliárd euróval 131,9 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 4,5 milliárd euróval 542,9 milliárd euróra emelkedett. 2014. június 25-én, szerdán lejárt egy 97,9 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 115 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

A hét folyamán lejárt egy 11,6 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet, és újabb műveletet számoltak el 10,4 milliárd euro értékben, míg 12,6 milliárd euro értékben hosszabb lejáratú refinanszírozási műveleteket fizettek vissza lejárat előtt.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 25,4 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 26,5 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célból tartott értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 209,9 milliárd euróval gyakorlatilag nem változott. Így a 2014. június 27-ével záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 160,6 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 35,1 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 14,2 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámla-egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 6,5 milliárd euróval 217,7 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 326 479 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 244 416 1
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 80 602 −349
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 163 814 350
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 24 394 −1 148
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 18 563 159
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 18 563 159
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 568 373 3 355
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 115 041 17 154
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 453 276 −13 849
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 56 50
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 65 198 2 300
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 570 574 1 201
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 209 920 0
7.2 Egyéb értékpapírok 360 654 1 201
8 Euróban denominált államadósság 27 267 0
9 Egyéb eszközök 242 834 2 256
Eszközök összesen 2 088 099 8 124
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 958 314 2 384
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 243 158 5 380
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 217 727 6 502
2.2 Betéti rendelkezésre állás 25 423 −1 121
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 7 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 8 560 546
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 171 568 3 272
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 131 873 1 785
5.2 Egyéb kötelezettségek 39 695 1 487
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 59 728 −1 921
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 809 −248
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 5 477 −715
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 5 477 −715
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 830 0
10 Egyéb kötelezettségek 203 433 −579
11 Átértékelési számlák 288 913 0
12 Saját tőke 95 309 4
Források összesen 2 088 099 8 124

Médiakapcsolatok