Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 27.6.2014

1.7.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 27.6.2014 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,2 miljardilla eurolla 209,7 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1,2 miljardilla eurolla 360,7 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 2,4 miljardilla eurolla 958,3 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 1,8 miljardilla eurolla 131,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 4,5 miljardilla eurolla 542,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 25.6.2014 erääntyi 97,9 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 115 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi viikko.

Viikon aikana erääntyi 11,6 miljardin euron pitempiaikainen rahoitusoperaatio ja suoritettiin uusi, 10,4 miljardin euron operaatio. Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin takaisin 12,6 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 25,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 26,5 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä oli edelleen 209,9 miljardia euroa. Perjantaina 27.6.2014 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 160,6 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 35,1 miljardin euron ja toiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 14,2 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 6,5 miljardilla eurolla 217,7 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 326 479 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 244 416 1
2.1 Saamiset IMF:ltä 80 602 −349
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 163 814 350
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 24 394 −1 148
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 18 563 159
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 18 563 159
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 568 373 3 355
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 115 041 17 154
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 453 276 −13 849
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 56 50
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 65 198 2 300
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 570 574 1 201
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 209 920 0
7.2 Muut arvopaperit 360 654 1 201
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 27 267 0
9 Muut saamiset 242 834 2 256
Vastaavaa yhteensä 2 088 099 8 124
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 958 314 2 384
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 243 158 5 380
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 217 727 6 502
2.2 Talletusmahdollisuus 25 423 −1 121
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 7 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 8 560 546
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 171 568 3 272
5.1 Julkisyhteisöt 131 873 1 785
5.2 Muut 39 695 1 487
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 59 728 −1 921
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 809 −248
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 477 −715
8.1 Talletukset ja muut velat 5 477 −715
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 830 0
10 Muut velat 203 433 −579
11 Arvonmuutostilit 288 913 0
12 Pääoma ja rahastot 95 309 4
Vastattavaa yhteensä 2 088 099 8 124

Yhteyshenkilöt