Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 27 iunie 2014

1 iulie 2014

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 27 iunie 2014, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) a rămas nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) s‑a diminuat cu 0,2 miliarde EUR, până la 209,7 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

Pe parcursul perioadei analizate, Eurosistemul nu a derulat nicio operaţiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au sporit cu 1,2 miliarde EUR, până la 360,7 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o majorare de 2,4 miliarde EUR, până la 958,3 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) au crescut cu 1,8 miliarde EUR, până la 131,9 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a majorat cu 4,5 miliarde EUR, până la 542,9 miliarde EUR. Miercuri, 25 iunie 2014, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 97,9 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 115 miliarde EUR, cu scadenţa la o săptămână, a fost decontată.

În cursul săptămânii, o operaţiune de refinanţare pe termen mai lung în valoare de 11,6 miliarde EUR a ajuns la scadenţă şi o nouă operaţiune în valoare de 10,4 miliarde EUR a fost decontată, în timp ce suma de 12,6 miliarde EUR aferentă unor operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,1 miliarde EUR (în săptămâna anterioară nivelul a fost apropiat de zero), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 25,4 miliarde EUR (faţă de 26,5 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au rămas practic nemodificate la valoarea de 209,9 miliarde EUR. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 27 iunie 2014, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 160,6 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 35,1 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de-al doilea program, de 14,2 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o creştere de 6,5 miliarde EUR, până la 217,7 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 326 479 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 244 416 1
2.1 Creanţe asupra FMI 80 602 −349
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 163 814 350
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 24 394 −1 148
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 18 563 159
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 18 563 159
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 568 373 3 355
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 115 041 17 154
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 453 276 −13 849
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 56 50
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 65 198 2 300
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 570 574 1 201
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 209 920 0
7.2 Alte titluri 360 654 1 201
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 27 267 0
9 Alte active 242 834 2 256
Total active 2 088 099 8 124
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 958 314 2 384
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 243 158 5 380
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 217 727 6 502
2.2 Facilitatea de depozit 25 423 −1 121
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 7 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 8 560 546
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 171 568 3 272
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 131 873 1 785
5.2 Alte angajamente 39 695 1 487
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 59 728 −1 921
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 809 −248
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 5 477 −715
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 5 477 −715
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 830 0
10 Alte pasive 203 433 −579
11 Conturi de reevaluare 288 913 0
12 Capital şi rezerve 95 309 4
Total pasive 2 088 099 8 124
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media