Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 27. juuni 2014

1. juuli 2014

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

27. juunil 2014 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 209,7 miljardi euroni.

Lõppenud nädalal ei teostanud eurosüsteem Euroopa Keskpanga ja USA Föderaalreservi Süsteemi alalise vahetustehingute kokkuleppe raames ühtegi likviidsust lisavat tehingut.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 1,2 miljardi euro võrra 360,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede (kohustuste kirje 1) väärtus kasvas 2,4 miljardi euro võrra 958,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 1,8 miljardi euro võrra 131,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 4,5 miljardi euro võrra 542,9 miljardi euroni. Kolmapäeval, 25. juunil 2014 möödus 97,9 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus ühenädalase tähtajaga operatsioon väärtusega 115 miljardit eurot.

Nädala jooksul möödus 11,6 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 10,4 miljardit eurot. Pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonidega jaotatud likviidsusest maksti enne tähtaja möödumist tagasi 12,6 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 25,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 26,5 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht püsis peaaegu muutumatuna 209,9 miljardi euro tasemel. Selle tulemusel ulatus 27. juunil 2014 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 160,6 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 35,1 miljardi ja 14,2 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel suurenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 6,5 miljardi euro võrra 217,7 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 326 479 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 244 416 1
2.1 Nõuded RVFle 80 602 −349
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 163 814 350
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 24 394 −1 148
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 18 563 159
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 18 563 159
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 568 373 3 355
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 115 041 17 154
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 453 276 −13 849
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 56 50
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 65 198 2 300
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 570 574 1 201
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 209 920 0
7.2 Muud väärtpaberid 360 654 1 201
8 Valitsussektori võlg eurodes 27 267 0
9 Muud varad 242 834 2 256
Varad kokku 2 088 099 8 124
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 958 314 2 384
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 243 158 5 380
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 217 727 6 502
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 25 423 −1 121
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 7 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 8 560 546
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 171 568 3 272
5.1 Valitsussektor 131 873 1 785
5.2 Muud kohustused 39 695 1 487
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 59 728 −1 921
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 809 −248
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 477 −715
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 477 −715
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 830 0
10 Muud kohustused 203 433 −579
11 Ümberhindluskontod 288 913 0
12 Kapital ja reservid 95 309 4
Kohustused kokku 2 088 099 8 124

Kontaktandmed