Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 18. travnja 2014.

23. travnja 2014.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 18. travnja 2014. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1 imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2 i 3 imovine umanjene za stavke 7, 8 i 9 obveza) povećalo se za 0,2 milijarde EUR na 209,4 milijarde EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2 imovine) povećala su se za 0,3 milijarde EUR na 363,6 milijarda EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1 obveza) povećala se za 7,8 milijarda EUR na 951,9 milijarda EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1 obveza) smanjile su se za 5,2 milijarde EUR na 63,7 milijarda EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5 imovine umanjena za stavke 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 i 4 obveza) povećali su se za 9,9 milijarda EUR na 452,9 milijarda EUR. U srijedu, 16. travnja 2014. dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 104,6 milijarda EUR, a namirena je nova u visini 112,2 milijarde EUR s rokom dospijeća tjedan dana. Istog dana dospjeli su oročeni depoziti u iznosu 172,5 milijarda EUR i prikupljeni su novi depoziti u iznosu 153,4 milijarde EUR s rokom dospijeća tjedan dana.

Tijekom tjedna otplaćene su prije dospijeća 8,3 milijarde EUR u okviru operacija dugoročnijeg refinanciranja.

Uporaba mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5 imovine) iznosila je 0,3 milijarde EUR (u odnosu na gotovo nula prethodnog tjedna), dok je uporaba mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2 obveza) iznosila 30,1 milijardu EUR (u odnosu na 21,2 milijarde EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1 imovine) ostala su nepromijenjena. Stoga je u tjednu koji je završio 18. travnja 2014. vrijednost akumuliranog otkupa u okviru Programa za tržišta vrijednosnih papira bila 172,5 milijarda EUR, dok su vrijednosti portfelja koji se drže u okviru prvoga i drugoga programa kupnje pokrivenih obveznica iznosile ukupno 37,8 milijarda EUR odnosno 14,4 milijarde EUR. Sva se tri portfelja vode kao ulaganja koja se drže do dospijeća.

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1 obveza) povećalo za 4,7 milijarda EUR na 202,9 milijarda EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 326 546 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 244 108 −314
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 80 944 −5
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 163 164 −309
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 23 836 327
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 17 340 −388
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 17 340 −388
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 636 308 −418
5.1 Glavne operacije refinanciranja 112 165 7 546
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 523 842 −8 265
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 301 301
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 63 597 −1 315
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 588 317 250
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 224 668 0
7.2 Ostali vrijednosni papiri 363 650 250
8 Dug opće države nominiran u eurima 28 219 0
9 Ostala imovina 239 528 577
Ukupno imovina 2 167 801 −1 281
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 951 934 7 780
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 386 397 −5 639
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 202 945 4 713
2.2 Novčani depoziti 30 057 8 903
2.3 Oročeni depoziti 153 364 −19 137
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 32 −118
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 057 −49
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 98 691 −1 177
5.1 Opća država 63 698 −5 161
5.2 Ostale obveze 34 992 3 984
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 78 287 −4 583
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 303 232
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 4 412 −449
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 412 −449
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 52 830 0
10 Ostale obveze 208 000 2 605
11 Računi revalorizacije 288 913 0
12 Kapital i pričuve 92 978 0
Ukupno obveze 2 167 801 −1 281
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije