Menu

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2014. április 18.

2014. április 23.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2014. április 18-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,2 milliárd euróval nőtt, 209,4 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,3 milliárd euróval 363,6 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 7,8 milliárd euróval, 951,9 milliárd euróra nőtt. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 5,2 milliárd euróval csökkent, 63,7 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 9,9 milliárd euróval 452,9 milliárd euróra emelkedett. 2014. április 16-án, szerdán lejárt egy 104,6 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 112,2 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 172,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány járt le, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 153,4 milliárd euro értékben.

A hét során hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek lejárat előtti visszafizetésére került sor 8,3 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,3 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 30,1 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 21,2 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célból tartott értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) nem változott. Így a 2014. április 18-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 172,5 milliárd eurót, az első kötvényvásárlási program keretében tartott portfólió értéke 37,8 milliárd eurót, a másodikhoz tartozó portfólióé pedig összesen 14,4 milliárd eurót tett ki. Mindhárom portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámla-egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 4,7 milliárd euróval 202,9 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 326 546 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 244 108 −314
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 80 944 −5
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 163 164 −309
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 23 836 327
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 17 340 −388
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 17 340 −388
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 636 308 −418
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 112 165 7 546
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 523 842 −8 265
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 301 301
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 63 597 −1 315
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 588 317 250
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 224 668 0
7.2 Egyéb értékpapírok 363 650 250
8 Euróban denominált államadósság 28 219 0
9 Egyéb eszközök 239 528 577
Eszközök összesen 2 167 801 −1 281
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 951 934 7 780
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 386 397 −5 639
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 202 945 4 713
2.2 Betéti rendelkezésre állás 30 057 8 903
2.3 Lekötött betétek 153 364 −19 137
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 32 −118
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 4 057 −49
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 98 691 −1 177
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 63 698 −5 161
5.2 Egyéb kötelezettségek 34 992 3 984
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 78 287 −4 583
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 303 232
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 4 412 −449
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 4 412 −449
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 52 830 0
10 Egyéb kötelezettségek 208 000 2 605
11 Átértékelési számlák 288 913 0
12 Saját tőke 92 978 0
Források összesen 2 167 801 −1 281

Médiakapcsolatok