Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 18.4.2014

23.4.2014

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 18.4.2014 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 209,4 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 0,3 miljardilla eurolla 363,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 7,8 miljardilla eurolla 951,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 5,2 miljardilla eurolla 63,7 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 9,9 miljardilla eurolla 452,9 miljardiin euroon. Keskiviikkona 16.4.2014 erääntyi 104,6 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 112,2 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on yksi viikko. Samana päivänä erääntyi 172,5 miljardin euron arvosta määräaikaistalletuksia ja kerättiin 153,4 miljardin euron arvosta uusia talletuksia, joiden maturiteetti on yksi viikko.

Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin viikon aikana takaisin 8,3 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 0,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla käytännöllisesti katsottuna nollassa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 30,1 miljardia euroa (edellisellä viikolla 21,2 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä pysyi ennallaan. Perjantaina 18.4.2014 päättyneellä viikolla velkapaperiohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli yhteensä 172,5 miljardin euron arvosta. Ensimmäiseen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmaan kuuluvia sijoituksia oli 37,8 miljardin euron ja toiseen ohjelmaan kuuluvia sijoituksia 14,4 miljardin euron arvosta. Näitä kaikkia kohdellaan kirjanpidossa eräpäivään saakka hallussa pidettävinä arvopapereina.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 4,7 miljardilla eurolla 202,9 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 326 546 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 244 108 −314
2.1 Saamiset IMF:ltä 80 944 −5
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 163 164 −309
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 836 327
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 340 −388
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 340 −388
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 636 308 −418
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 112 165 7 546
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 523 842 −8 265
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 301 301
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 63 597 −1 315
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 588 317 250
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 224 668 0
7.2 Muut arvopaperit 363 650 250
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 28 219 0
9 Muut saamiset 239 528 577
Vastaavaa yhteensä 2 167 801 −1 281
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 951 934 7 780
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 386 397 −5 639
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 202 945 4 713
2.2 Talletusmahdollisuus 30 057 8 903
2.3 Määräaikaistalletukset 153 364 −19 137
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 32 −118
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 057 −49
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 98 691 −1 177
5.1 Julkisyhteisöt 63 698 −5 161
5.2 Muut 34 992 3 984
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 78 287 −4 583
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 303 232
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 412 −449
8.1 Talletukset ja muut velat 4 412 −449
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 52 830 0
10 Muut velat 208 000 2 605
11 Arvonmuutostilit 288 913 0
12 Pääoma ja rahastot 92 978 0
Vastattavaa yhteensä 2 167 801 −1 281
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle