Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 18 aprilie 2014

23 aprilie 2014

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 18 aprilie 2014, poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a menţinut nemodificată.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) a înregistrat o creştere de 0,2 miliarde EUR, până la 209,4 miliarde EUR, pe seama operaţiunilor cu clientela şi a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operaţiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), au sporit cu 0,3 miliarde EUR, până la 363,6 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au consemnat o majorare de 7,8 miliarde EUR, până la 951,9 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au restrâns cu 5,2 miliarde EUR, până la 63,7 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a crescut cu 9,9 miliarde EUR, până la 452,9 miliarde EUR. Miercuri, 16 aprilie 2014, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 104,6 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 112,2 miliarde EUR, cu scadenţa la o săptămână, a fost decontată. La aceeaşi dată au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 172,5 miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, în valoare de 153,4 miliarde EUR.

În cursul săptămânii, suma de 8,3 miliarde EUR aferentă unor operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung a fost rambursată înainte de a ajunge la scadenţă.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,3 miliarde EUR (faţă de săptămâna precedentă, când nivelul a fost apropiat de zero), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 30,1 miliarde EUR (faţă de 21,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară).

Titlurile Eurosistemului deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) au rămas nemodificate. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 18 aprilie 2014, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a însumat 172,5 miliarde EUR, în timp ce valoarea portofoliului aferent primului program de achiziţionare de obligaţiuni garantate a fost de 37,8 miliarde EUR, iar cea a portofoliului aferent celui de-al doilea program, de 14,4 miliarde EUR. Toate cele trei portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operaţiunilor efectuate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o creştere de 4,7 miliarde EUR, până la 202,9 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 326 546 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 244 108 −314
2.1 Creanţe asupra FMI 80 944 −5
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 163 164 −309
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 836 327
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 17 340 −388
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 17 340 −388
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 636 308 −418
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 112 165 7 546
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 523 842 −8 265
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 301 301
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 63 597 −1 315
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 588 317 250
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 224 668 0
7.2 Alte titluri 363 650 250
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 28 219 0
9 Alte active 239 528 577
Total active 2 167 801 −1 281
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 951 934 7 780
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 386 397 −5 639
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 202 945 4 713
2.2 Facilitatea de depozit 30 057 8 903
2.3 Depozite pe termen fix 153 364 −19 137
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 32 −118
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 4 057 −49
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 98 691 −1 177
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 63 698 −5 161
5.2 Alte angajamente 34 992 3 984
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 78 287 −4 583
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 303 232
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 4 412 −449
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 4 412 −449
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 830 0
10 Alte pasive 208 000 2 605
11 Conturi de reevaluare 288 913 0
12 Capital şi rezerve 92 978 0
Total pasive 2 167 801 −1 281
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media