Menu
PRESSMEDDELANDE

ECB publicerar preliminära tidsplaner för de regelbundna anbudsförfarandena 2014 och 2015

10 juni 2013

I dag publicerar Europeiska centralbanken (ECB) preliminära tidsplaner för Eurosystemets regelbundna anbudsförfaranden 2014 och 2015.

Dessa tidsplaner inkluderar bara regelbundna transaktioner och har ingen information om extra eller ad hoc transaktioner som kan komma att utföras 2014 och 2015.

Tidsplanerna kan laddas ned från ECB:s webbplats.

Calendars for the Eurosystem's regular tender operations

  • Events

  • Monetary policy

Kontakt för media