Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

2 maj 2013

Vid sitt sammanträde idag i Bratislava fattade ECB-rådet följande penningpolitiska beslut:

  1. Lägsta anbudsränta på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner kommer att sänkas med 25 punkter, till 0,50 %, gällande från och med den transaktion som träder i kraft den 8 maj 2013.
  2. Räntan på utlåningsfaciliteten kommer att sänkas med 50 punkter, till 1,00 %, gällande från den 8 maj 2013.
  3. Räntan på inlåningsfaciliteten kommer att vara oförändrad på 0,00 .

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14.30 (centraleuropeisk tid) idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.