Menu
PRESSMEDDELANDE

Eurosystemets penningpolitiska beslut 
per den 5 mars 2009

5 mars 2009

Vid dagens sammanträde fattade ECB-rådet följande penningpolitiska beslut:

  1. Räntan på Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner kommer att sänkas med 50 punkter, till 1,50 %, gällande från och med den transaktion som träder i kraft den 11 mars 2009.
  2. Räntan på utlåningsfaciliteten kommer att sänkas med 50 punkter till 2,50 %, gällande från den 11 mars 2009.
  3. Räntan på inlåningsfaciliteten kommer att sänkas med 50 punkter till 0,50 %, gällande från den 11 mars 2009.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14.30 (centraleuropeisk tid) idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Webcast
ECB press conference

  • Live Webcast banner
Press conference

Kontakt för media