Menu
PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

5 februari 2009

Vid sitt sammanträde idag beslutade ECB-rådet att räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten ska vara oförändrade på respektive 2,00 %, 3,00 % och 1,00 %.

Vid dagens presskonferens, som börjar kl. 14:30 (centraleuropeisk tid), kommer ECB:s ordförande att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Webcast
ECB press conference

  • Live Webcast banner
Press conference

Kontakt för media