Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

6 april 2006

Vid dagens sammanträde beslutade ECB-rådet att den lägsta anbudsräntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten skall vara oförändrade på respektive 2,50 %, 3,50 % och 1,50 %.

Vid presskonferensen, som börjar kl. 14.30 idag, kommer ECB:s ordförande att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.