Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
ECB-PRESSMEDDELANDE

Halvårsinformation om förfalskning av euron

22 januari 2004

Andra halvåret 2003 togs 311 925 falska eurosedlar ur omlopp. Denna siffra inkluderar sedlar från både euroområdet och länder utanför euroområdet.

Uppdelning per valör ger följande:

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 € Totalt
Antal 2 365 2 792 95 233 162 774 39 736 8 510 515 311 925
Uppdelning per valör (i procent) 0,8 0,9 30,5 52,2 12,7 2,7 0,2 100

Detta innebär en ökning med 30 % jämfört med första halvåret 2003 då ökningstakten i förhållande till föregående sexmånadersperiod var 59 %.

Det totala antalet sedlar som togs ur omlopp för hela året (551 287) var omkring 20 % lägre än det totala antalet förfalskningar av nationella valutor som 2001 rapporterades av centralbankerna i euroområdet.

Det är lätt att identifiera de allra flesta förfalskningar av eurosedlar med KÄNN-TITTA-LUTA-metoden som beskrivs i Eurosystemets informationsmaterial. ECB råder allmänheten att inte vara alltför orolig för att få falska sedlar men alltid vara uppmärksam på risken. Allmänheten kan lita på eurosedlarnas kvalitet och säkerhetsdetaljer. Även välgjorda förfalskningar kan upptäckas vid en noggrann undersökning av dessa detaljer. Ett annat sätt att kontrollera äktheten är att jämföra med en sedel man säkert vet är äkta.

ECB har ett nära samarbete med Europol, Interpol och Europeiska kommissionen i kampen mot förfalskningar. Den som får en förfalskning ska lämna in den antingen till den lokala polisstationen eller till centralbanken med så många uppgifter som möjligt om när och varifrån den erhölls.

Antalet förfalskningar skall ses mot att det finns omkring 9 miljarder äkta eurosedlar i omlopp och det utförs ungefär 120 miljarder kontanttransaktioner om året med eurosedlar.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media