PRESSMEDDELANDE

UTTALANDE AV WILLEM F. DUISENBERG ORDFÖRANDE FÖR EUROPEISKA CENTRALBANKEN

14 september 2003

Jag har tagit del av de svenska väljarnas beslut i dagens folkomröstning och konstaterar att en majoritet av det svenska folket inte anser att euron skall införas som Sveriges valuta. Folkomröstningens resultat kommer inte att ha någon effekt vare sig på Europeiska centralbankens politik eller dess verksamhet och inte heller på eurons ställning. Valutgången kommer inte heller att påverka samarbetet mellan Sveriges riksbank och Europeiska centralbanken inom Europeiska centralbankssystemet.

Speaking engagements

Kontakt för media