PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

31 juli 2003

ECB-rådet beslutade vid sitt sammanträde idag att lägsta anbudsränta på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten skall vara oförändrade på respektive 2,00 %, 3,00 % och 1,00 %.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Kontakt för media