Menu
PRESSMEDDELANDE

Bedrägeribekämpningskommitténs årsrapport

8 maj 2003

Europeiska centralbanken (ECB) har idag offentliggjort Bedrägeribekämpningskommitténs årsrapport avseende perioden mars 2002 till januari 2003. Rapporten har gjorts i enlighet med artikel 1 i Europeiska centralbankens beslut av den 7 oktober 1999 om bedrägeribekämpning (ECB/1999/5).

Rapporten kan läsas på ECBs webbplats (pdf 21 kB). Ett tryckt exemplar av rapporten erhålles på begäran från ECBs press- och informationsavdelning, se adress nedan.

Speaking engagements

Kontakt för media