Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ORDFÖRANDESKAPET FÖR EUROPEISKA CENTRALBANKEN

7 februari 2002

Fil. dr. Willem F. Duisenberg, ordförande för Europeiska centralbanken (ECB) har beslutat att avgå som ordförande för Europeiska centralbanken på sin 68-årsdag, den 9 juli 2003. Herr Duisenberg informerade igår herr J. M. Aznar López, i dennes egenskap som ordförande för Europeiska rådet, och herr R. de Rato y Figaredo, i dennes egenskap som ordförande för Ekofin-rådet, skriftligen om sitt beslut. Herr Duisenberg har även muntligen informerat ledamöterna av ECB:s tre beslutsfattande organ (direktionen, ECB-rådet och allmänna rådet).

Herr Duisenbergs beslut skall ses mot bakgrund av hans yttrande i samband med Europeiska rådets möte den 2 och 3 maj 1998 i vilket han klargjorde att han med hänsyn till sin ålder inte önskade tjänstgöra som ordförande för ECB ända till slutet av den åttaåriga mandatperiod som inleddes den 1 juni 1998.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media