PRESSMEDDELANDE

ECB

21 december 2001

Kontakt för media