PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

2 augusti 2001

ECB-rådet beslutade vid sitt sammanträde idag, som hölls i form av en telefonkonferens, att lägsta anbudsränta på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten skall vara oförändrade på respektive 4,50 %, 5,50 % och 3,50 %.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Kontakt för media