PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

26 april 2001

ECB-rådet beslutade vid sitt sammanträde idag att lägsta anbudsränta på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten skall vara oförändrade på respektive 4,75 %, 5,75 % och 3,75 %.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Kontakt för media