Menu
PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

19 oktober 2000

Vid dagens sammanträde, som hölls i Paris, beslutade ECB-rådet att lägsta anbudsränta på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten skall vara oförändrade på respektive 4,75 %, 5,75 % och 3,75 %.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid presskonferensen 14.30 idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Speaking engagements

Kontakt för media