Menu
PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

3 augusti 2000

ECB-rådet beslutade vid sitt sammanträde idag, som hölls i form av en telefonkonferens, att lägsta anbudsränta på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten skall vara oförändrade på respektive 4,25%, 5,25% och 3,25%.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Speaking engagements

Kontakt för media