Menu
PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

6 juli 2000

ECB-rådet beslutade vid sitt sammanträde idag att lägsta anbudsränta på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten skall vara oförändrade på respektive 4,25%, 5,25% och 3,25%.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid presskonferensen klockan 14.30 idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Speaking engagements

Kontakt för media