Menu
PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

11 maj 2000

ECB-rådet beslutade vid sitt sammanträde idag att räntorna på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna, utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten skall vara oförändrade på 3,75%, 4,75% och 2,75%.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom detta beslut vid presskonferensen klockan 14.30 idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Speaking engagements

Kontakt för media