Menu
PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

5 januari 2000

ECB-rådet beslutade vid sitt sammanträde idag att räntorna på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna, utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten skall vara oförändrade på 3,0%, 4,0% och 2,0%.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid presskonferensen [EN] klockan 14.30 idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Speaking engagements

Kontakt för media