PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

15 december 1999

ECB-rådet beslutade vid sitt sammanträde idag att räntorna på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna, utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten skall vara oförändrade på 3,0%, 4,0% och 2,0%.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Speaking engagements

Kontakt för media