PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

26 augusti 1999

Vid sitt sammanträde idag beslutade ECB-rådet att räntorna på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna, utlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten kommer att förbli oförändrade på 2,5%, 3,5% och 1,5%.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

Kontakt för media