Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB‑a (osim odluka kojima se određuju kamatne stope)

kolovoz – rujan 2021.

24. rujna 2021.

Obavještavanje javnosti

Promjene rasporeda održavanja sastanaka Upravnog vijeća u 2022. i učestalosti sastanaka Upravnog vijeća izvan Frankfurta

Upravno vijeće odlučilo je 20. rujna 2021. otkazati sastanak o monetarnoj politici koji se trebao održati 20. siječnja 2022. i sastanak o drugim pitanjima koji se trebao održati 2. veljače 2022. te zakazati sastanak o monetarnoj politici 3. veljače 2022. U skladu s tim, Upravno vijeće donijelo je prilagođene okvirne kalendare redovitih aukcija i razdoblja održavanja pričuva Eurosustava u 2022. (vidi dolje).

Osim toga, Upravno vijeće odlučilo je da će od 2022. organizirati dva sastanka godišnje izvan Frankfurta kako bi naglasilo svoju opredijeljenost za veću interakciju s civilnim društvima europodručja, koja je bila vidljiva i na nedavnim događanjima na kojima su se slušala mišljenja predstavnika javnosti u sklopu preispitivanja strategije monetarne politike. U razdoblju od 2023. planira se održavanje jednog sastanka o monetarnoj politici izvan Frankfurta na proljeće i jednog sastanka o drugim pitanjima izvan Frankfurta najesen. Mjesta održavanja sastanaka izvan Frankfurta odabrat će se na temelju ponuda guvernera nacionalnih središnjih banaka europodručja za organizaciju takvog sastanka. Posuvremenjeni raspored sastanaka Upravnog vijeća može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Tržišne operacije

Okvirni kalendari operacija Eurosustava u 2022.

Upravno vijeće odobrilo je 23. srpnja 2021. okvirne kalendare redovitih aukcija i razdoblja održavanja pričuva Eurosustava u 2022. Povezano priopćenje za javnostPosuvremenjeni kalendari može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a. Kalendari su izmijenjeni 20. rujna 2021. kako bi se u obzir uzele promjene koje utječu na trajanje dvaju razdoblja održavanja pričuva prouzročene odgodom sastanka Upravnog vijeća o monetarnoj politici koji se trebao održati u siječnju 2022. (vidi gore). mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Operativne promjene povezane s objavom podataka o portfeljima koji se drže za potrebe monetarne politike

Upravno vijeće odobrilo je 28. srpnja 2021. usklađenje vremena i dana tjednih i mjesečnih objava podataka o portfeljima koji se drže za potrebe monetarne politike (program kupnje vrijednosnih papira i hitni program kupnje zbog pandemije) s objavom tjednih financijskih izvještaja (engl. Weekly financial statements, WFS), tj. od 7. rujna 2021. podatci će se objavljivati u utorak u 15.00 SEV umjesto u ponedjeljak u 15.45 SEV. Povezana najava može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a. Upravno vijeće odobrilo je i promjenu učestalosti objavljivanja podataka o ponderiranom prosječnom dospijeću po jurisdikcijama za vrijednosne papire koji se drže u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira javnog sektora. Ti se podatci trenutačno objavljuju dvaput godišnje, a od rujna 2021. objavljivat će se jednom mjesečno.

Rotacija članova Odbora za nadzor eurske kratkoročne kamatne stope (€STR) koje imenuju nacionalne središnje banke

Upravno vijeće imenovalo je 16. rujna 2021. Martina Wielanda (središnja banka Deutsche Bundesbank) i Juana Ayusa (središnja banka Banco de España) članovima Odbora za nadzor eurske kratkoročne kamatne stope (€STR) koje imenuju nacionalne središnje banke za razdoblje od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2023. Oni će zamijeniti sadašnje članove Odbora za nadzor €STR‑a iz središnjih banaka Banque de France i Banca d’Italia. Imenovanja su u skladu s pravilima o rotaciji članova iz nacionalnih središnjih banaka u Odboru za nadzor €STR‑a. Povezane informacije uskoro će biti posuvremenjene na mrežnim stranicama ESB‑a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB‑a o odgođenoj poreznoj imovini grčkih kreditnih institucija

Upravno vijeće donijelo je 29. srpnja 2021. na zahtjev grčkog ministarstva financija Mišljenje CON/2021/25.

Mišljenje ESB‑a o prijedlogu zakona o hipotekarnim bankama i pokrivenim obveznicama i povezanim zakonima u Finskoj

Upravno vijeće donijelo je 11. kolovoza 2021. na zahtjev finskog ministarstva financija Mišljenje CON/2021/26.

Mišljenje ESB‑a o prijedlogu direktive o izmjeni Direktive 2013/34/EU Direktive 2004/109/EZ, Direktive 2006/43/EZ i Uredbe (EU) br. 537/2014 u pogledu korporativnog izvještavanja o održivosti

Upravno vijeće donijelo je 7. rujna 2021. na zahtjev Europskog parlamenta Mišljenje CON/2021/27.

Mišljenje ESB‑a o prijedlogu uredbe o nadzoru platnih sustava i pratećih tehnoloških ili mrežnih infrastruktura u Italiji

Upravno vijeće donijelo je 21. rujna 2021. na zahtjev središnje banke Banca d’Italia Mišljenje CON/2021/28.

Upravljanje ESB‑om

Predsjednica Odbora za informacijsku tehnologiju

Upravno vijeće imenovalo je 3. rujna 2021. direktoricu glavne uprave ESB‑a Informacijski sustavi Claudiju Plattner za predsjednicu Odbora za informacijsku tehnologiju. Njezino imenovanje stupa na snagu odmah i trajat će do 31. prosinca 2022. jer će tada završiti i mandati drugih predsjednika odbora Eurosustava/ESSB‑a koji su imenovani ili ponovno imenovani u prosincu 2019.

Preporuka Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Banca d’Italia

Upravno vijeće donijelo je 7. rujna 2021. Preporuku ESB/2021/41 Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Banca d’Italia.

Predsjednica Odbora za međunarodne odnose

Upravno vijeće imenovalo je 22. rujna 2021. novu direktoricu glavne uprave ESB‑a Međunarodni i europski odnosiIsabel Vansteenkiste za predsjednicu Odbora za međunarodne odnose. Njezino imenovanje stupa na snagu 1. studenoga 2021. i trajat će do 31. prosinca 2022. jer će tada završiti i mandati drugih predsjednika odbora Eurosustava/ESSB‑a koji su imenovani ili ponovno imenovani u prosincu 2019.

Nadzor banaka ESB‑a

Preporuka ESB‑a o dividendama

Upravno vijeće donijelo je 23. srpnja 2021. na prijedlog Nadzornog odbora Preporuku ESB/2021/31 kojom se od 30. rujna 2021. ukida Preporuka ESB/2020/62 o raspodjeli dividendi tijekom pandemije bolesti COVID-19. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka.

Konačni rezultati testiranja otpornosti na stres koje je provedeno u sklopu europskog nadzora banaka u 2021.

Upravno vijeće 26. srpnja 2021. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora o objavi konačnih agregiranih rezultata testiranja otpornosti na stres u 2021. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka.

Godišnje izvješće o aktivnostima izricanja sankcija u sklopu jedinstvenog nadzornog mehanizma u 2020.

Upravno vijeće 30. srpnja 2021. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se objavi Godišnje izvješće o aktivnostima izricanja sankcija u jedinstvenom nadzornom mehanizmu 2020. Taj dokument sadržava opsežne statističke podatke o aktivnostima izricanja sankcija u vezi s povredama bonitetnih zahtjeva koje su 2020. proveli ESB i nacionalna nadležna tijela država članica koje sudjeluju u jedinstvenom nadzornom mehanizmu (engl. Single Supervisory Mechanism, SSM). Izvješće se može pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka.

Odluka ESB‑a o dostavi nadzornih podataka Europskoj središnjoj banci

Upravno vijeće donijelo je 13. kolovoza 2021. na prijedlog Nadzornog odbora Odluku (EU) 2021/1396 (ESB/2021/39) o izmjeni Odluke ESB/2014/29 o dostavi nadzornih podataka Europskoj središnjoj banci, o kojima nadzirani subjekti izvješćuju nacionalna nadležna tijela sukladno provedbenim uredbama Komisije (EU) br. 680/2014 i (EU) 2016/2070.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije