Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2021 m. rugpjūčio–rugsėjo mėn.

2021 m. rugsėjo 24 d.

Išorės komunikacija

Valdančiosios tarybos 2022 m. posėdžių tvarkaraščio ir išvažiuojamųjų posėdžių dažnumo pakeitimai

2021 m. rugsėjo 20 d. Valdančioji taryba nusprendė atšaukti 2022 m. sausio 20 d. posėdį pinigų politikos klausimais ir 2022 m. vasario 2 d. posėdį ne pinigų politikos klausimais ir vietoj to 2022 m. vasario 3 d. surengti posėdį pinigų politikos klausimais. Valdančioji taryba patvirtino atitinkamai pakoreguotus 2022 m. Eurosistemos reguliarių aukciono operacijų ir atsargų laikymo laikotarpių informacinius kalendorius (žr. toliau).

Be to, norėdama pabrėžti savo siekį daugiau bendrauti su euro zonos pilietine visuomene, kaip tai vyko per pinigų politikos strategijos peržiūros kontekste suorganizuotus nuomonių išklausymo renginius, Valdančioji taryba nusprendė nuo 2022 m. du posėdžius per metus rengti ne Frankfurte. Nuo 2023 m. planuojama rengti vieną išvažiuojamąjį posėdį pinigų politikos klausimais pavasarį ir vieną išvažiuojamąjį posėdį ne pinigų politikos klausimais rudenį. Euro zonos nacionalinių centrinių bankų valdytojams pateikus pasiūlymus surengti tokį posėdį, atitinkamai bus pasirenkama posėdžio vieta. Atnaujintas Valdančiosios tarybos posėdžių tvarkaraštis skelbiamas ECB interneto svetainėje.

Rinkos operacijos

2022 m. informacinis Eurosistemos operacijų kalendorius

2021 m. liepos 23 d. Valdančioji taryba patvirtino 2022 m. informacinį Eurosistemos reguliarių aukciono operacijų kalendorių ir tų pačių metų informacinį atsargų laikymo laikotarpių kalendorių. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje. 2021 m. rugsėjo 20 d. kalendoriai buvo patikslinti atsižvelgiant į dėl pakeistos 2022 m. sausio mėn. Valdančiosios tarybos posėdžio pinigų politikos klausimais datos pasikeitusią dviejų atsargų laikymo laikotarpių trukmę (žr. pirmiau). Atnaujinti kalendoriai skelbiami ECB interneto svetainėje.

Pinigų politikos portfelių duomenų skelbimo praktiniai pakeitimai

2021 m. liepos 28 d. Valdančioji taryba patvirtino savaitinio ir mėnesinio pinigų politikos portfelių (turto pirkimo programos (TPP) ir specialiosios pandeminės pirkimo programos (SPPP)) duomenų skelbimo laiko (dienos ir valandos) suderinimą su savaitinės finansinės ataskaitos skelbimo laiku – nuo 2021 m. rugsėjo 7 d. šie duomenys bus skelbiami ne pirmadienį 15.45 val., o antradienį 15.00 val. Vidurio Europos laiku. Pranešimas apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje. Valdančioji taryba taip pat patvirtino pakeistą pagal viešojo sektoriaus pirkimo programą laikomų vertybinių popierių vidutinio svertinio termino duomenų pagal jurisdikciją skelbimo dažnumą. Nuo 2021 m. rugsėjo mėn. vietoj dviejų kartų per metus šie duomenys skelbiami kas mėnesį.

Nacionalinių centrinių bankų skiriamų Euro trumpalaikio skolinimosi normos (€STR) priežiūros komiteto narių rotacija

2021 m. rugsėjo 16 d. Valdančioji taryba paskyrė Martiną Wielandą (Deutsche Bundesbank) ir Juaną Ayuso (Banco de España) Euro trumpalaikio skolinimosi normos (€STR) priežiūros komiteto nariais, kuriuos skiria nacionaliniai centriniai bankai (NCB), nuo 2021 m. spalio 1 d. iki 2023 m. rugsėjo 30 d. Jie pakeis dabartinius narius iš Banque de France ir Banca d’Italia. Skyrimai vykdomi vadovaujantis NCB skiriamų Euro trumpalaikio skolinimosi normos (€STR) priežiūros komiteto narių rotacijos taisyklėmis. Informacija apie tai netrukus bus atnaujinta ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl Graikijos kredito įstaigų atidėtųjų mokesčių turto

2021 m. liepos 29 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2021/25 Graikijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl hipotekos bankų ir padengtųjų obligacijų įstatymo projekto ir susijusių teisės aktų Suomijoje

2021 m. rugpjūčio 11 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2021/26 Suomijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl direktyvos, kuria dėl įmonių informacijos apie tvarumą teikimo iš dalies keičiamos direktyvos 2013/34/ES, 2004/109/EB, 2006/43/EB ir Reglamentas (ES) Nr. 537/2014

2021 m. rugsėjo 7 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2021/27 Europos Parlamento prašymu.

ECB nuomonė dėl reglamento dėl mokėjimo sistemų priežiūros ir palaikančios technologinės ar tinklo infrastruktūros projekto Italijoje

2021 m. rugsėjo 21 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2021/28 Banca d’Italia prašymu.

ECB vidaus valdymas

Informacinių technologijų komiteto pirmininkas

2021 m. rugsėjo 3 d. Valdančioji taryba paskyrė ECB Informacinių sistemų generalinio direktorato vadovę Claudią Plattner eiti Informacinių technologijų komiteto pirmininko pareigas iki 2022 m. gruodžio 31 d., sprendimui įsigaliojant nedelsiant. Jos kadencija sutaps su visų kitų ECBS (Eurosistemos) komitetų pirmininkų, paskirtų eiti atitinkamas pareigas (naujai ar dar vieną kadenciją) 2019 m. gruodžio mėn.

Rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Banca d’Italia išorės auditoriaus

2021 m. rugsėjo 7 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2021/41, skirtą Europos Sąjungos Tarybai dėl Banca d’Italia išorės auditoriaus.

Tarptautinių ryšių komiteto pirmininkas

2021 m. rugsėjo 22 d. Valdančioji taryba paskyrė ECB Tarptautinių ir Europos ryšių generalinio direktorato naująją vadovę Isabelę Vansteenkiste eiti Tarptautinių ryšių komiteto pirmininko pareigas nuo 2021 m. lapkričio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. Jos kadencija sutaps su visų kitų ECBS (Eurosistemos) komitetų pirmininkų, paskirtų eiti atitinkamas pareigas (naujai ar dar vieną kadenciją) 2019 m. gruodžio mėn.

ECB bankų priežiūra

ECB rekomendacija dėl dividendų

2021 m. liepos 23 d. Valdančioji taryba, vadovaudamasi Priežiūros valdybos siūlymu, priėmė Rekomendaciją ECB/2021/31, panaikinančią Rekomendaciją ECB/2020/62 dėl dividendų paskirstymo COVID-19 pandemijos metu nuo 2021 m. rugsėjo 30 d. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

Europos bankų priežiūros sistemos 2021 m. vykdytų testavimų nepalankiausiomis sąlygomis galutiniai rezultatai

Iki 2021 m. liepos 26 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui paskelbti galutinius apibendrintus 2021 m. testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

Metinė ataskaita apie Bendro priežiūros mechanizmo 2020 m. vykdytą sankcijų skyrimą

Iki 2021 m. liepos 30 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui paskelbti Metinę ataskaitą apie Bendro priežiūros mechanizmo 2020 m. vykdytą sankcijų skyrimą. Joje pateikti išsamūs statistiniai duomenys apie 2020 m. ECB ir Bendrame priežiūros mechanizme dalyvaujančių valstybių narių nacionalinių kompetentingų institucijų taikytas sankcijas, susijusias su prudencinių reikalavimų pažeidimais. Ataskaita paskelbta bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

ECB sprendimas dėl priežiūros duomenų pateikimo Europos Centriniam Bankui

2021 m. rugpjūčio 13 d. Valdančioji taryba, vadovaudamasi Priežiūros valdybos siūlymu, priėmė Sprendimą (ES) 2021/1396 (ECB/2021/39), kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/29 dėl priežiūros duomenų, kuriuos pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentus (ES) Nr. 680/2014 ir (ES) 2016/2070 prižiūrimi subjektai pateikia nacionalinėms kompetentingoms institucijoms, pateikimo Europos Centriniam Bankui.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai