Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Elo- ja syyskuu 2021

24.9.2021

Viestintä

Muutoksia EKP:n neuvoston vuoden 2022 kokousaikatauluun ja Frankfurtin ulkopuolella pidettävien kokousten määrään

EKP:n neuvosto päätti 20.9.2021, että alun perin 20.1.2022 pidettäväksi kaavaillun rahapoliittisen kokouksen ja 2.2.2022 pidettäväksi kaavaillun muita asioita käsittelevän kokouksen sijaan järjestetään yksi rahapoliittinen kokous 3.2.2022. EKP:n neuvosto muutti vastaavasti myös eurojärjestelmän säännöllisten rahoitusoperaatioiden ohjeellista huutokauppakalenteria ja vähimmäisvarantojen pitoajanjaksojen ohjeellista aikataulua vuodelle 2022 (lisätietoa jäljempänä).

Lisäksi EKP:n neuvosto päätti pitää vuosittain kaksi kokousta Frankfurtin ulkopuolella vuodesta 2022 alkaen. Näin vahvistetaan sitoumusta olla yhteydessä kansalaisyhteiskuntaan eri puolilla euroaluetta, kuten jo rahapolitiikan strategian uudelleenarvioinnin yhteydessä järjestetyissä kuuntelutilaisuuksissa. Vuodesta 2023 alkaen Frankfurtin ulkopuolella on määrä pitää keväisin yksi rahapoliittinen kokous ja syksyisin yksi muita asioita käsittelevä kokous. Frankfurtin ulkopuoliset kokouspaikat valitaan euroalueen keskuspankkien pääjohtajien esittämien tarjousten perusteella. Päivitetty kokousaikataulu on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Markkinaoperaatiot

Eurojärjestelmän rahoitusoperaatioiden ohjeelliset aikataulut vuodelle 2022

EKP:n neuvosto hyväksyi 23.7.2021 eurojärjestelmän ohjeellisen huutokauppakalenterin ja vähimmäisvarantojen pitoajanjaksojen ohjeellisen aikataulun vuodelle 2022. Aihetta käsittelevä lehdistötiedote on luettavissa EKP:n verkkosivuilla. Kalenteria ja aikataulua muutettiin 20.9.2021 EKP:n neuvoston siirrettyä tammikuun 2022 rahapoliittisen kokouksensa myöhempään ajankohtaan. Kokouspäivän muutos vaikuttaa kahden vähimmäisvarantojen pitoajanjakson pituuteen. Päivitetyt aikataulut on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Muutoksia osto-ohjelmia koskevien tietojen julkistamisajankohtaan

EKP:n neuvosto hyväksyi 28.7.2021 omaisuuserien osto-ohjelmassa (asset purchase programme, APP) ja pandemiaan liittyvässä osto-ohjelmassa (pandemic emergency purchase programme, PEPP) tehtyjä ostoja koskevien tietojen viikoittaisten ja kuukausittaisten julkistamisten siirtämisen viikkotaseen julkaisemisen yhteyteen eli maanantailta klo 15.45 Keski-Euroopan aikaa tiistaille klo 15.00 Keski-Euroopan aikaa. Muutos tulee voimaan 7.9.2021. Muutosta koskeva ilmoitus on luettavissa EKP:n verkkosivuilla. EKP:n neuvosto hyväksyi lisäksi muutoksen julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelmassa (public sector purchase programme, PSPP) hankittujen arvopaperien painotettua keskimääräistä maturiteettia koskevien maakohtaisten tietojen julkistamistiheyteen. Tiedot on julkistettu tähän saakka kaksi kertaa vuodessa, mutta syyskuusta 2021 alkaen ne julkistetaan kerran kuukaudessa.

Kansallisten keskuspankkien nimeämien jäsenten kierto euromääräisten markkinoiden lyhyen koron (€STR) valvontakomiteassa

EKP:n neuvosto nimitti 16.9.2021 Martin Wielandin Saksan keskuspankista ja Juan Ayuson Espanjan keskuspankista kansallisten keskuspankkien nimeämiksi jäseniksi euromääräisten markkinoiden lyhyen koron (€STR) valvontakomiteaan Ranskan ja Italian keskuspankkien nimeämien jäsenten tilalle. Heidän toimikautensa on 1.10.2021–30.9.2023. Nimitykset tehtiin kansallisten keskuspankkien jäsenten kiertoa koskevien valvontakomitean sääntöjen mukaisesti. Valvontakomitean uusi kokoonpano julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto Kreikan luottolaitosten laskennallisista verosaamisista

EKP:n neuvosto antoi 29.7.2021 Kreikan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2021/25.

EKP:n lausunto ehdotuksesta laiksi kiinnitysluottopankeista ja katetuista joukkolainoista ja siihen liittyviksi laeiksi Suomessa

EKP:n neuvosto antoi 11.8.2021 Suomen valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2021/26.

EKP:n lausunto ehdotuksesta direktiiviksi direktiivin 2013/34/EU, direktiivin 2004/109/EY, direktiivin 2006/43/EY ja asetuksen (EU) N:o 537/2014 muuttamisesta yritysten kestävyysraportoinnin osalta

EKP:n neuvosto antoi 7.9.2021 Euroopan parlamentin pyynnöstä lausunnon CON/2021/27.

EKP:n lausunto maksujärjestelmien yleisvalvontaa sekä teknologia- ja verkkoinfrastruktuurien tukemista koskevasta asetusehdotuksesta Italiassa

EKP:n neuvosto antoi 21.9.2021 Italian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2021/28.

Hallinto ja valvonta

Tietotekniikkakomitean uusi puheenjohtaja

EKP:n neuvosto nimitti 3.9.2021 tietotekniikkakomitean puheenjohtajaksi EKP:n tietotekniikan pääosaston johtajan Claudia Plattnerin, joka aloitti tehtävässään välittömästi. Hänen kautensa päättyy 31.12.2022 eli samaan aikaan kuin EKPJ:n/eurojärjestelmän muiden komiteoiden puheenjohtajien, jotka nimitettiin ensimmäisen kerran tai uudelleen tehtäviinsä joulukuussa 2019.

Suositus Euroopan unionin neuvostolle Italian keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 7.9.2021 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen Banca d’Italian ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2021/41).

Kansainvälisten suhteiden komitean uusi puheenjohtaja

EKP:n neuvosto nimitti 22.9.2021 kansainvälisten suhteiden komitean puheenjohtajaksi EKP:n kansainvälisten ja Eurooppa-suhteiden pääosaston tulevan johtajan Isabel Vansteenkisten. Hänen kautensa alkaa 1.11.2021 ja päättyy 31.12.2022 eli samaan aikaan kuin EKPJ:n/eurojärjestelmän muiden komiteoiden puheenjohtajien, jotka nimitettiin ensimmäisen kerran tai uudelleen tehtäviinsä joulukuussa 2019.

EKP:n pankkivalvonta

EKP:n suositus osingoista

EKP:n neuvosto antoi 23.7.2021 valvontaelimen esityksestä suosituksen EKP/2021/31, jolla osingonjaosta COVID-19-pandemian aikana annettu suositus EKP/2020/62 kumotaan 30.9.2021. Aihetta käsittelevä lehdistötiedote on luettavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Yhteisen pankkivalvonnan vuoden 2021 stressitestin lopulliset tulokset

EKP:n neuvosto jätti 26.7.2021 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista vuoden 2021 stressitestin kokonaistulokset. Aihetta käsittelevä lehdistötiedote on luettavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Raportti seuraamustoimista yhteisessä valvontamekanismissa vuonna 2020

EKP:n neuvosto jätti 30.7.2021 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista raportti yhteisessä valvontamekanismissa vuonna 2020 toteutetuista seuraamustoimista. Raportissa esitetään kattavat tilastot seuraamustoimista, joita EKP ja yhteiseen valvontamekanismiin (YVM) osallistuvien jäsenvaltioiden toimivaltaiset kansalliset viranomaiset toteuttivat vakavaraisuusvaatimusten rikkomisen vuoksi vuonna 2020. Raportti on luettavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla.

EKP:n päätös valvontatietojen toimittamisesta EKP:lle

EKP:n neuvosto antoi 13.8.2021 valvontaelimen esityksestä päätöksen (EU) 2021/1396 (EKP/2021/39), jolla muutetaan valvottavien yhteisöjen kansallisille toimivaltaisille viranomaisille ilmoittamien valvontatietojen toimittamisesta Euroopan keskuspankille komission täytäntöönpanoasetusten (EU) N:o 680/2014 ja (EU) 2016/2070 nojalla annettua päätöstä EKP/2014/29.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle