Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

August-septembrie 2021

24 septembrie 2021

Comunicare externă

Modificări aduse calendarului ședințelor Consiliului guvernatorilor din anul 2022, precum și frecvenței ședințelor externe ale Consiliului guvernatorilor

La data de 20 septembrie 2021, Consiliul guvernatorilor a decis să anuleze ședința de politică monetară prevăzută inițial pentru 20 ianuarie 2022 și ședința pe alte teme decât cele de politică monetară planificată pentru 2 februarie 2022, programând în schimb o ședință de politică monetară la 3 februarie 2022. În consecință, Consiliul guvernatorilor a adoptat calendare orientative ajustate privind operațiunile de licitație periodice și perioadele de aplicare a rezervelor minime obligatorii ale Eurosistemului pentru anul 2022 (a se vedea mai jos).

În plus, pentru a-și sublinia angajamentul în favoarea unei interacțiuni sporite cu societatea civilă din zona euro, demonstrat cu ocazia evenimentelor recente din seria „BCE ascultă” desfășurate în contextul evaluării strategiei de politică monetară, Consiliul guvernatorilor a decis să organizeze, începând cu anul 2022, două ședințe pe an în afara orașului Frankfurt. Din 2023, se prevede o configurație cu o ședință externă de politică monetară primăvara și o ședință externă pe alte teme decât cele de politică monetară toamna. Locurile de desfășurare a ședințelor externe vor fi selectate pe baza ofertelor de găzduire a unor astfel de ședințe prezentate de guvernatorii băncilor centrale naționale din zona euro. Lista actualizată a ședințelor Consiliului guvernatorilor este disponibilă pe website-ul BCE.

Operațiuni de piață

Calendarele orientative ale operațiunilor Eurosistemului pentru anul 2022

La data de 23 iulie 2021, Consiliul guvernatorilor a aprobat calendarele orientative privind operațiunile de licitație periodice și perioadele de aplicare a rezervelor minime obligatorii ale Eurosistemului pentru anul 2022. Comunicatul de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE. Calendarele au fost ajustate la data de 20 septembrie 2021 pentru a integra modificările care afectează durata a două perioade de aplicare a rezervelor minime obligatorii, generate de reprogramarea ședinței de politică monetară a Consiliului guvernatorilor din luna ianuarie 2022 (a se vedea mai sus). Calendarele actualizate sunt disponibile pe website-ul BCE.

Modificări operaționale ale publicării datelor privind portofoliile de politică monetară

La data de 28 iulie 2021, Consiliul guvernatorilor a aprobat alinierea datei și orei publicării săptămânale și lunare a datelor privind portofoliile de politică monetară (programul de achiziționare de active (asset purchase programme – APP)/programul de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (pandemic emergency purchase programme – PEPP)) cu publicarea situației financiare săptămânale (Weekly Financial Statement – WFS), mai exact acestea vor fi publicate marțea, la ora 15.00 (ora Europei Centrale), în loc de lunea, la ora 15.45 (ora Europei Centrale), începând cu 7 septembrie 2021. Anunțul pe această temă este disponibil pe website-ul BCE. De asemenea, Consiliul guvernatorilor a aprobat modificarea frecvenței publicării cifrelor pe jurisdicție privind scadența medie ponderată (weighted average maturity – WAM) pentru titlurile deținute în cadrul programului de achiziționare de titluri emise de sectorul public (public sector purchase programme – PSPP), de la cea bianuală actuală la una lunară, începând cu luna septembrie 2021.

Rotația membrilor numiți de băncile centrale naționale în cadrul Comitetului de monitorizare a ratei dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro (€STR)

La data de 16 septembrie 2021, Consiliul guvernatorilor i-a numit pe Martin Wieland (Deutsche Bundesbank) și Juan Ayuso (Banco de España) în calitatea de membri desemnați de băncile centrale naționale (BCN) în cadrul Comitetului de monitorizare a ratei dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro (€STR) pentru perioada 1 octombrie 2021-30 septembrie 2023, aceștia înlocuindu-i pe membrii actuali de la Banque de France și Banca d’Italia. Numirile respectă regulile privind rotația membrilor din partea BCN în cadrul Comitetului de monitorizare a €STR. Informațiile pe această temă vor fi actualizate în curând pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la creanțele privind impozitul amânat ale instituțiilor de credit elene

La data de 29 iulie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2021/25, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Grecia.

Avizul BCE cu privire la un proiect de lege privind societățile de credit imobiliar și obligațiunile garantate și legi conexe din Finlanda

La data de 11 august 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2021/26, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Finlanda.

Avizul BCE cu privire la o propunere de directivă de modificare a Directivei 2013/34/UE, a Directivei 2004/109/CE, a Directivei 2006/43/CE și a Regulamentului (UE) nr. 537/2014 în ceea ce privește raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea

La data de 7 septembrie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2021/27, la solicitarea Parlamentului European.

Avizul BCE cu privire la un proiect de reglementare privind monitorizarea sistemelor de plăți și infrastructurile tehnologice și de rețea aferente în Italia

La data de 21 septembrie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2021/28, la solicitarea Banca d’Italia.

Guvernanță corporativă

Președinția Comitetului pentru tehnologia informației

La data de 3 septembrie 2021, Consiliul guvernatorilor a numit-o pe dna Claudia Plattner, directoare generală a Direcției generale sisteme informatice din cadrul BCE, în funcția de președintă a Comitetului pentru tehnologia informației (Information Technology Committee – ITC), cu efect imediat și până la 31 decembrie 2022, astfel încât sfârșitul mandatului acesteia să coincidă cu cele ale tuturor celorlalți președinți ai comitetelor SEBC/Eurosistemului, care au fost numiți sau renumiți în funcție în luna decembrie 2019.

Recomandarea către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banca d’Italia

La data de 7 septembrie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2021/41 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banca d’Italia.

Președinția Comitetului de relații internaționale

La data de 22 septembrie 2021, Consiliul guvernatorilor a numit-o pe dna Isabel Vansteenkiste, viitoarea directoare generală a Direcției generale relații internaționale și europene din cadrul BCE, în funcția de președintă a Comitetului de relații internaționale (International Relations Committee – IRC), de la 1 noiembrie 2021 până la 31 decembrie 2022, astfel încât sfârșitul mandatului acesteia să coincidă cu cele ale tuturor celorlalți președinți ai comitetelor SEBC/Eurosistemului, care au fost numiți sau renumiți în funcție în luna decembrie 2019.

Supravegherea bancară a BCE

Recomandarea BCE privind dividendele

La data de 23 iulie 2021, Consiliul guvernatorilor, la propunerea Consiliului de supraveghere, a adoptat Recomandarea BCE/2021/31 de abrogare, începând cu data de 30 septembrie 2021, a Recomandării BCE/2020/62 privind distribuirea de dividende pe durata pandemiei de COVID-19. Comunicatul de presă pe această temă este disponibil pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Rezultatele finale ale testării la stres realizate de supravegherea bancară europeană în anul 2021

La data de 26 iulie 2021, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a publica rezultatele agregate finale ale testării la stres din 2021. Comunicatul de presă pe această temă este disponibil pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Raportul anual privind activitățile de sancționare în cadrul Mecanismului unic de supraveghere în anul 2020

La data de 30 iulie 2021, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a publica raportul anual privind activitățile de sancționare în cadrul MUS în 2020 (Annual Report on Sanctioning Activities in the SSM in 2020). Documentul prezintă statistici cuprinzătoare privind activitățile de sancționare în legătură cu încălcări ale cerințelor prudențiale, desfășurate în 2020 de BCE și autoritățile naționale competente (ANC) ale statelor membre participante la Mecanismul unic de supraveghere (MUS). Raportul este disponibil pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Decizia BCE privind transmiterea către BCE de date de supraveghere

La data de 13 august 2021, Consiliul guvernatorilor, la propunerea Consiliului de supraveghere, a adoptat Decizia (UE) 2021/1396 (BCE/2021/39) de modificare a Deciziei BCE/2014/29 privind transmiterea către BCE de date de supraveghere raportate autorităților naționale competente de către entitățile supravegheate în conformitate cu Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 și (UE) 2016/2070 ale Comisiei.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media