Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Decembrie 2020

11 decembrie 2020

Politică monetară

Recalibrarea instrumentelor de politică monetară

La data de 10 decembrie 2020, Consiliul guvernatorilor a decis să recalibreze instrumentele de politică monetară ale BCE pentru a contribui la menținerea unor condiții favorabile de finanțare în perioada pandemiei, sprijinind astfel fluxul de credite către toate sectoarele economiei, susținând activitatea economică și protejând stabilitatea prețurilor pe termen mediu. Informații mai detaliate privind deciziile sunt prezentate în comunicatele de presă pe această temă, disponibile pe website-ul BCE.

Operațiuni de piață

Optimizarea cadrului de comunicare pentru liniile de furnizare de lichiditate în euro

La data de 3 decembrie 2020, Consiliul guvernatorilor a aprobat un cadru de comunicare optimizat pentru liniile de furnizare de lichiditate în euro puse la dispoziție de Eurosistem. Informațiile generale existente privind liniile de furnizare de lichiditate în euro vor fi consolidate și publicate într-o subsecțiune specială a website-ului BCE în vederea sporirii transparenței, consecvenței și accesibilității detaliilor relevante. Noua subsecțiune va conține o scurtă introducere privind raționamentul care stă la baza liniilor de furnizare de lichiditate în euro și cadrul în limitele căruia acestea sunt puse la dispoziție. De asemenea, subsecțiunea va include diferite elemente operaționale care sunt deja disponibile pentru public, precum și volumul agregat al tragerilor efectuate în cadrul tuturor liniilor, care va fi publicat cu frecvență săptămânală.

Extinderea în continuare a cadrelor pentru creanțe suplimentare de natura creditelor ca răspuns la pandemia de coronavirus (COVID-19)

La data de 27 noiembrie 2020, Consiliul guvernatorilor a aprobat solicitările din partea a două bănci centrale naționale (BCN) de a crea noi cadre temporare pentru creanțe suplimentare de natura creditelor (additional credit claim – ACC) și, de asemenea, modificarea cadrelor existente pentru alte șase BCN. Cadrele pentru creanțe suplimentare de natura creditelor au fost introduse în 2011 pentru a permite BCN din Eurosistem să accepte temporar drept garanții anumite creanțe de natura creditelor care nu respectă normele de eligibilitate și/sau standardele de calitate a creditului stabilite în cadrul actual de implementare a politicii monetare. Pachetul de măsuri de relaxare privind garanțiile adoptat de Consiliul guvernatorilor la data de 7 aprilie 2020 a introdus posibilitatea extinderii în continuare a acestor cadre. Acceptarea cadrelor noi sau extinse pentru creanțe suplimentare de natura creditelor face obiectul aprobării prealabile a Consiliului guvernatorilor. Informații mai detaliate privind cadrele pentru creanțe suplimentare de natura creditelor sunt disponibile pe website-ul BCE.

Infrastructura pieței și plăți

Consultarea publică referitoare la revizuirea actelor juridice ale BCE privind cerințele de monitorizare pentru sistemele de plăți de importanță sistemică

La data de 26 noiembrie 2020, Consiliul guvernatorilor a aprobat lansarea unei consultări publice, cu durata de o lună, referitoare la revizuirea actelor juridice ale BCE privind cerințele de monitorizare pentru sistemele de plăți de importanță sistemică (systemically important payment systems – SIPS). Modificările propuse vizează clarificarea criteriilor de stabilire a autorității competente pentru SIPS interne (non-paneuropene) și cele paneuropene, introducerea unei perioade de eliminare treptată anterior reclasificării unui SIPS ca non-SIPS și optimizarea criteriilor de determinare a importanței sistemice în contextul evoluției rapide a trendurilor tehnologice și al modificării preferințelor consumatorilor. Pot fi transmise observații la consultarea publică pe website-ul BCE până la 8 ianuarie 2021.

Evoluții legate de strategia Eurosistemului pentru plățile de mică valoare

Consiliul guvernatorilor a aprobat recent o actualizare a strategiei Eurosistemului pentru plățile de mică valoare. Scopul este acela de a asigura că furnizarea de servicii de plată de ultimă generație este adaptată nevoilor părților interesate europene și că soluțiile pentru plăți de mică valoare la nivel european sunt sigure și eficiente pentru societate în ansamblu.

Obiectivul principal al strategiei este sprijinirea elaborării unei soluții paneuropene pentru plăți la punctele de interacțiune. De asemenea, este vizată implementarea integrală a plăților instant, care vor fi oferite tuturor cetățenilor și companiilor din Europa în condiții atractive. Totodată, Eurosistemul își va extinde activitatea privind ameliorarea plăților transfrontaliere dincolo de zona euro și de UE, facilitând astfel efectuarea de plăți peste hotare și primirea de plăți din străinătate pentru companiile și cetățenii din spațiul european. Nu în ultimul rând, Eurosistemul își va amplifica sprijinul activ în favoarea inovării, a digitalizării și a înființării unui ecosistem european inovator pentru plăți, inclusiv sprijinul destinat companiilor FinTech europene.

În paralel, Eurosistemul își intensifică activitatea privind posibila emisiune a unei monede euro digitale. Totuși, aceasta nu implică nicio intenție de a exclude rolul deținut de sectorul privat în furnizarea de servicii de plată. Totodată, intermediarii privați supravegheați ar fi cei mai în măsură să furnizeze soluții front-end și servicii auxiliare și să elaboreze modele noi de afaceri bazate pe euro digital, în cazul în care un astfel de concept ar fi introdus.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la modificarea Legii privind parlamentul în Suedia

La data de 30 noiembrie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2020/30, la solicitarea Parlamentului suedez.

Avizul BCE cu privire la chestiuni legate de cursul de schimb în legătură cu francul CFA și francul comorian

La data de 1 decembrie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2020/31, la solicitarea Consiliului Uniunii Europene.

Statistică

Raportul privind confidențialitatea informațiilor statistice individuale colectate de Sistemul European al Băncilor Centrale

La data de 20 noiembrie 2020, Consiliul guvernatorilor a luat notă de raportul privind confidențialitatea informațiilor statistice individuale colectate de BCE, asistată de băncile centrale naționale (BCN), care acoperă perioada iulie 2018-decembrie 2019. Documentul conchide că, în perioada analizată, două cazuri au necesitat investigații suplimentare. Deși nu au existat repercusiuni în niciunul dintre cazuri, procesele au fost optimizate în urma investigării. Sinteza raportului este disponibilă pe website-ul BCE și pe website-urile BCN care au optat pentru publicarea acesteia.

Modificarea regulamentului privind raportarea statisticilor referitoare la piețele monetare

La data de 26 septembrie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Regulamentul BCE/2020/58 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1333/2014 (BCE/2014/48) privind statisticile referitoare la piețele monetare. Actul juridic de modificare vizează asigurarea raportării în continuare a informațiilor statistice zilnice referitoare la instrumentele de piață monetară cu privire la sucursalele aflate în Regatul Unit ale agenților raportori după încheierea, la 31 decembrie 2020, a perioadei de tranziție prevăzute în Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice. Versiunea modificată a regulamentului este disponibilă pe website-ul EUR-Lex.

Modificarea regulamentului privind statisticile referitoare la plăți

La data de 1 decembrie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Regulamentul BCE/2020/59 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1409/2013 (BCE/2013/43) privind statisticile referitoare la plăți și a autorizat publicarea sintezei reacțiilor primite conținând rezultatele consultării publice referitoare la acest regulament de modificare. Actul juridic de modificare introduce noi cerințe de raportare statistică pentru a reflecta evoluțiile înregistrate din 2013 în domeniul plăților, răspunzând totodată nevoii de statistici suplimentare referitoare la plăți pentru a asigura îndeplinirea cu eficacitate de către BCE a atribuțiilor sale de monitorizare. Ambele documente vor fi disponibile în curând pe website-ul BCE.

Bancnote

Studiul privind atitudinile față de plăți ale consumatorilor din zona euro

La data de 27 noiembrie 2020, Consiliul guvernatorilor a luat notă de un raport întocmit de Comitetul pentru bancnote (Banknote Committee – BANCO) și Comitetul pentru plăți și infrastructura pieței (Market Infrastructure and Payments Committee – MIPC) din cadrul Eurosistemului/SEBC cu privire la rezultatele studiului referitor la atitudinile față de plăți ale consumatorilor din zona euro (Study on the payment attitudes of consumers in the euro area – SPACE). Studiul, elaborat în 2019, evaluează utilizarea de către consumatori a instrumentelor de plată cu numerar și fără numerar la nivelul fiecărei țări participante din zona euro și al zonei euro în ansamblu și o compară, pe cât posibil, cu rezultatele unui studiu anterior al BCE, realizat în 2016, cu privire la utilizarea numerarului de către gospodăriile populației din zona euro. SPACE acoperă achizițiile efectuate de persoane fizice la punctele de vânzare (points of sale – POS) fizice și plățile între persoane (person-to-person – P2P), precum și plățile efectuate la distanță (pentru cumpărături online, comenzi prin telefon sau prin e-mail, achitare de facturi sau plăți recurente). SPACE explorează, de asemenea, factorii care influențează atitudinile și comportamentul persoanelor fizice în materie de plăți. Având în vedere schimbările în curs din sectorul plăților și în scopul monitorizării în continuare a evoluției comportamentului în materie de plăți în zona euro, Consiliul guvernatorilor a decis să efectueze cu frecvență bienală studii referitoare la comportamentul în materie de plăți, având ca obiectiv publicarea următorului raport până la sfârșitul anului 2022. Studiul SPACE este disponibil pe website-ul BCE.

Supraveghere bancară

Ghidul privind riscurile legate de schimbările climatice și cele de mediu și raportul privind publicarea de către instituții a informațiilor privind riscurile legate de schimbările climatice și cele de mediu

La data de 26 noiembrie 2020, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a publica ghidul BCE privind riscurile legate de schimbările climatice și cele de mediu, în urma unei consultări publice, precum și raportul privind publicarea de către instituții a informațiilor privind riscurile legate de schimbările climatice și cele de mediu. Ghidul explică modul în care BCE se așteaptă ca băncile să gestioneze de o manieră prudențială și să publice în mod transparent informațiile privind riscurile legate de schimbările climatice și cele de mediu, în conformitate cu normele prudențiale actuale. Potrivit raportului, băncile au rămas în urmă și trebuie să depună eforturi semnificative pentru a își baza, într-o mai mare măsură, declarațiile informative pe informații cantitative și calitative relevante. Ambele documente sunt disponibile pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media