European Central Bank - eurosystem
Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka kojim se određuju kamatne stope)

studeni 2020.

20. studenoga 2020.

Tržišne operacije

Promjene u objavljivanju podataka o upravljanju likvidnošću

Upravno vijeće donijelo je 5. studenoga 2020. nekoliko izmjena povezanih s objavljivanjem podataka o upravljanju likvidnošću kako bi pojednostavnilo postupak objavljivanja i povećalo učinkovitost. Odlučilo je privremeno ukinuti objavljivanje referentnog iznosa raspodjele u glavnim operacijama refinanciranja jer, s obzirom na sadašnji operativni okvir i likvidnosne uvjete, nije potrebno za uspješnu provedbu monetarne politike Eurosustava. Osim toga, Upravno vijeće odlučilo je smanjiti učestalost objavljivanja prognoze autonomnih čimbenika. Umjesto dva puta tjedno prognoza će se objavljivati jednom tjedno, na dane kada se najavljuju glavne operacije refinanciranja. Nadalje, odlučilo je pomaknuti vrijeme objavljivanja dnevnih podataka o likvidnosti s 9.10 SEV na 11.30 SEV. Te promjene stupaju na snagu 14. prosinca 2020., na dan najave prve glavne operacije refinanciranja u razdoblju održavanja pričuva koje počinje 16. prosinca 2020.

Redovito preispitivanje sporazuma o hitnoj likvidnosnoj pomoći

Upravno vijeće donijelo je 9. studenoga 2020. izmijenjenu verziju sporazuma o hitnoj likvidnosnoj pomoći. Ona sadržava tehničku izmjenu odjeljka 3.2. stavka (a) točke (i) kojom se objašnjava da solventnost financijskih institucija ocjenjuje tijelo za bonitetni nadzor u skladu s definicijom solventnosti za potrebe hitne likvidnosne pomoći iz odjeljka 4. Osim toga, u njoj je određeno da će se preispitivanje sporazuma o hitnoj likvidnosnoj pomoći provesti najkasnije tijekom 2023. godine. Izmijenjeni sporazum uskoro će biti objavljen na mrežnim stranicama ESB-a.

Financijska stabilnost

Pregled financijske stabilnosti, studeni 2020.

Upravno vijeće održalo je 18. studenoga 2020. razmjenu mišljenja o pitanjima povezanima s financijskom stabilnošću u europodručju na temelju Pregleda financijske stabilnosti iz studenoga 2020. i odobrilo je objavu Pregleda na mrežnim stranicama ESB-a. U njemu se procjenjuju posljedice aktualne pandemije i povezanih promjena gospodarskih izgleda za funkcioniranje financijskog tržišta, održivost duga, profitabilnost banaka i nebankarski financijski sektor. Osim toga, u njemu se iznose strateški aspekti povezani s kratkoročnom i srednjoročnom politikom. Pregled će se objaviti na mrežnim stranicama ESB-a 25. studenoga 2020.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Jedanaesta anketa o korespondentnom bankarstvu u eurima

Upravno vijeće odobrilo je 30. listopada 2020. objavu jedanaeste ankete o korespondentnom bankarstvu u eurima. Rezultati ankete provedene 2019. upućuju na smanjenje ukupnog prometa korespondentnog bankarstva od 22 % u odnosu na podatke iz 2016. te na smanjenje broja banaka klijenata od 21 % i smanjenje prosječne veličine transakcija od 43 %. Ipak, korespondentno bankarstvo, s ukupnim dnevnim prometom u vrijednosti 686 mlrd. EUR, i dalje je važna karika u lancu plaćanja. Smanjenje prometa i broja aranžmana korespondentnog bankarstva može se djelomično objasniti sve većim regulatornim zahtjevima povezanim s postupcima za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma te postupcima na načelu »upoznaj svog klijenta« (engl. know your customer). U odnosu na prethodne ankete čini se da se glavni akteri na tržištu nisu promijenili i da se najveće banke sve češće specijaliziraju za prekogranične aktivnosti, dok manje banke smanjuju opseg poslovanja. Tržište korespondentnog bankarstva stoga je i dalje izrazito koncentrirano. Kada je riječ o srednjoročnim predviđanjima, 60 % banaka koje su sudjelovale u anketi očekuje da će aktivnosti korespondentnog bankarstva jačati zbog veće učinkovitosti i uvođenja novih usluga u prekograničnom okružju. Anketa se može pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o novim sporazumima o posuđivanju s MMF-om u Austriji

Na zahtjev austrijskog ministarstva financija Upravno vijeće donijelo je 30. listopada 2020. Mišljenje CON/2020/27.

Mišljenje ESB-a o ukidanju posebnog nameta za odabrane financijske institucije u Slovačkoj

Na zahtjev slovačkog ministarstva financija Upravno vijeće donijelo je 4. studenoga 2020. Mišljenje CON/2020/28.

Mišljenje ESB-a o izvješćivanju o platnoj bilanci u Austriji

Na zahtjev središnje banke Oesterreichische Nationalbank Upravno vijeće donijelo je 17. studenoga 2020. Mišljenje CON/2020/29.

Upravljanje

Izmjene pravnih instrumenata povezanih s okvirom Eurosustava za računovodstvo i financijsko izvještavanje

Upravno vijeće donijelo je 12. studenoga 2020. izmjene pravnih instrumenata povezanih s okvirom Eurosustava za računovodstvo i financijsko izvještavanje, odnosno Odluku ESB/2020/55 o izmjeni Odluke (EU) 2016/2248 o raspodjeli monetarnog prihoda nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro i Odluku ESB/2020/56 o izmjeni Odluke (EU) 2015/298 o privremenoj raspodjeli prihoda Europske središnje banke. Izmjene se odnose na hitni program kupnje zbog pandemije (PEPP) i na operacije za pružanje likvidnosti u eurima središnjim bankama izvan Eurosustava. Ti pravni akti stupaju na snagu 31. prosinca i uskoro će biti objavljeni na mrežnim stranicama EUR-Lex.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije