Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2020. november

2020. november 20.

Piaci műveletek

A likviditáskezeléssel kapcsolatos adatok közzétételét érintő változások

A Kormányzótanács 2020. november 5-én több módosítást fogadott el a likviditáskezeléssel kapcsolatos adatok közzétételéről a folyamatok egyszerűsítése és a hatékonyság fokozása céljából. A testület konkrétan arról hozott döntést, hogy felfüggeszti az irányadó refinanszírozási műveletek (IRM) allokációs referenciaösszegének közzétételét, mivel a jelenlegi működési keretben és likviditási helyzetben nem szükséges az eurorendszer monetáris politikájának sikeres végrehajtásához. A Kormányzótanács arról is döntött, hogy heti két alkalomról leviszi heti egy alkalomra, az IRM-ek meghirdetésének napjára az autonóm tényezőkre vonatkozó előrejelzések közzétételének gyakoriságát. Ezenkívül határozott arról is, hogy a napi likviditási adatok közzétételének időpontját közép-európai idő (CET) szerint 9:10-ről 11:30-ra módosítja. Ezek a módosítások a 2020. december 16-án induló tartalékolási időszak első IRM-jének bejelentési napjától, 2020. december 14-től lépnek hatályba.

A sürgősségi likviditási támogatásról szóló megállapodás rendszeres felülvizsgálata

A Kormányzótanács 2020. november 9-én elfogadta a sürgősségi likviditási támogatásról (ELA) szóló megállapodás átdolgozott változatát. Az aktualizált változat a 3.2(a)(i) szakasz technikai módosítását tartalmazza, pontosítva, hogy a prudenciális felügyelet a pénzügyi intézmények fizetőképességét az ELA-hoz a 4. szakaszban megadott fizetőképesség-meghatározással összhangban értékeli. Emellett meghatározza, hogy az ELA-megállapodást legkésőbb 2023 folyamán felülvizsgálják. Az aktualizált megállapodás hamarosan megtekinthető az EKB honlapján.

Pénzügyi stabilitás

Pénzügyi stabilitási jelentés – 2020. november

A Kormányzótanács 2020. november 18-án a Pénzügyi stabilitási jelentés 2020. novemberi kiadásából kiindulva eszmecserét folytatott az euroövezet pénzügyi stabilitási problémáiról, és engedélyezte a jelentés közzétételét az EKB honlapján. A jelentés összefoglalja a folyamatban levő világjárvány következményeit, valamint azokat a kapcsolódó változásokat, amelyek a pénzügyi piacok működésének, az adósságfenntarthatóságnak, a banki jövedelmezőségnek és a bankokon kívül működő pénzügyi ágazatnak gazdasági kilátásait érintik. Emellett mind a rövid, mind a középtávú intézkedésekre vonatkozó megfontolásokat is megfogalmaz. A kiadvány a tervek szerint 2020. november 25-én jelenik meg az EKB honlapján.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

Tizenegyedik felmérés az euróban végzett levelezőbanki tevékenységről

A Kormányzótanács 2020. október 30-án engedélyezte az euróban végzett levelezőbanki tevékenységről szóló tizenegyedik felmérés közzétételét. A 2019-es felmérés adatai a 2016-os adatokhoz képest 22%-os csökkenést mutattak a levelezőbanki szolgáltatások teljes forgalma terén, illetve 21%-os csökkenést mutattak az ügyfél bankok számában, valamint 43%-os visszaesést az átlagos ügyletméretben. Ennek ellenére a levelezőbanki kapcsolatok 686 milliárd € teljes napi forgalommal továbbra is fontos részei a fizetési láncnak. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel kapcsolatos fokozódó szabályozói követelmények és az ügyfél-átvilágítási követelmények részben magyarázatot adnak a csökkenő forgalomra és a levelezőbanki megállapodások csökkenő számára. A régebbi felmérésekhez képest úgy tűnik, hogy a fő piaci szereplők ugyanazok, és egy olyan tendencia figyelhető meg, hogy a legnagyobb bankok határon átnyúló tevékenységre specializálódnak, míg a kisebb bankok csökkentik üzleti volumenüket. Ennek eredményeképpen a levelezőbanki szolgáltatások piaca továbbra is erősen koncentrált. A jövőt illetően a felmérésben részt vevő bankok 60%-a középtávon a levelezőbanki szolgáltatások fokozódására számít, amely a hatékonyság növekedéséből és az országhatáron kívüli környezetben új szolgáltatások bevezetéséből ered. A felmérés megtekinthető az EKB honlapján.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

EKB-vélemény Ausztria vonatkozásában a Nemzetközi Valutaalap új hitelegyezményéről

A Kormányzótanács 2020. október 30-án elfogadta a CON/2020/27 véleményt, amelyet az osztrák pénzügyminisztérium felkérésére adott ki.

EKB-vélemény a Szlovákiában egyes pénzügyi intézményekre kivetett különadó eltörléséről

A Kormányzótanács 2020. november 4-én elfogadta a CON/2020/28 véleményt, amelyet a Szlovák Köztársaság pénzügyminisztériumának felkérésére adott ki.

EKB-vélemény a fizetési mérlegre vonatkozó ausztriai adatszolgáltatásról

A Kormányzótanács 2020. november 17-én elfogadta a CON/2020/29 véleményt, amelyet az Oesterreichische Nationalbank felkérésére bocsátott ki.

Szervezetirányítás

Az eurorendszer számviteli és pénzügyi adatszolgáltatási keretrendszeréhez kapcsolódó jogi instrumentumok módosításai

A Kormányzótanács 2020. november 12-én elfogadta az eurorendszer számviteli és pénzügyi adatszolgáltatási keretrendszeréhez kapcsolódó jogi instrumentumok következő módosításait: az EKB/2020/55 határozatot, amely módosítja az (EU) 2016/2248 határozatot azon tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmének felosztásáról, amelyeknek pénzneme az euro, valamint az EKB/2020/56 határozatot az Európai Központi Bank jövedelmének átmeneti elosztásáról szóló (EU) 2015/298 határozat módosításáról. A bevezetett változtatások betudhatók a pandémiás vészhelyzeti vásárlási programnak (PEPP) és az eurorendszeren kívüli központi bankoknak nyújtott euroalapú likviditásbővítő műveleteknek. A jogi aktusok december 31-től hatályosak, és hamarosan elérhetőek lesznek az EUR-Lexen.