European Central Bank - eurosystem
Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2020. november

2020. november 20.

Piaci műveletek

A likviditáskezeléssel kapcsolatos adatok közzétételét érintő változások

A Kormányzótanács 2020. november 5-én több módosítást fogadott el a likviditáskezeléssel kapcsolatos adatok közzétételéről a folyamatok egyszerűsítése és a hatékonyság fokozása céljából. A testület konkrétan arról hozott döntést, hogy felfüggeszti az irányadó refinanszírozási műveletek (IRM) allokációs referenciaösszegének közzétételét, mivel a jelenlegi működési keretben és likviditási helyzetben nem szükséges az eurorendszer monetáris politikájának sikeres végrehajtásához. A Kormányzótanács arról is döntött, hogy heti két alkalomról leviszi heti egy alkalomra, az IRM-ek meghirdetésének napjára az autonóm tényezőkre vonatkozó előrejelzések közzétételének gyakoriságát. Ezenkívül határozott arról is, hogy a napi likviditási adatok közzétételének időpontját közép-európai idő (CET) szerint 9:10-ről 11:30-ra módosítja. Ezek a módosítások a 2020. december 16-án induló tartalékolási időszak első IRM-jének bejelentési napjától, 2020. december 14-től lépnek hatályba.

A sürgősségi likviditási támogatásról szóló megállapodás rendszeres felülvizsgálata

A Kormányzótanács 2020. november 9-én elfogadta a sürgősségi likviditási támogatásról (ELA) szóló megállapodás átdolgozott változatát. Az aktualizált változat a 3.2(a)(i) szakasz technikai módosítását tartalmazza, pontosítva, hogy a prudenciális felügyelet a pénzügyi intézmények fizetőképességét az ELA-hoz a 4. szakaszban megadott fizetőképesség-meghatározással összhangban értékeli. Emellett meghatározza, hogy az ELA-megállapodást legkésőbb 2023 folyamán felülvizsgálják. Az aktualizált megállapodás hamarosan megtekinthető az EKB honlapján.

Pénzügyi stabilitás

Pénzügyi stabilitási jelentés – 2020. november

A Kormányzótanács 2020. november 18-án a Pénzügyi stabilitási jelentés 2020. novemberi kiadásából kiindulva eszmecserét folytatott az euroövezet pénzügyi stabilitási problémáiról, és engedélyezte a jelentés közzétételét az EKB honlapján. A jelentés összefoglalja a folyamatban levő világjárvány következményeit, valamint azokat a kapcsolódó változásokat, amelyek a pénzügyi piacok működésének, az adósságfenntarthatóságnak, a banki jövedelmezőségnek és a bankokon kívül működő pénzügyi ágazatnak gazdasági kilátásait érintik. Emellett mind a rövid, mind a középtávú intézkedésekre vonatkozó megfontolásokat is megfogalmaz. A kiadvány a tervek szerint 2020. november 25-én jelenik meg az EKB honlapján.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

Tizenegyedik felmérés az euróban végzett levelezőbanki tevékenységről

A Kormányzótanács 2020. október 30-án engedélyezte az euróban végzett levelezőbanki tevékenységről szóló tizenegyedik felmérés közzétételét. A 2019-es felmérés adatai a 2016-os adatokhoz képest 22%-os csökkenést mutattak a levelezőbanki szolgáltatások teljes forgalma terén, illetve 21%-os csökkenést mutattak az ügyfél bankok számában, valamint 43%-os visszaesést az átlagos ügyletméretben. Ennek ellenére a levelezőbanki kapcsolatok 686 milliárd € teljes napi forgalommal továbbra is fontos részei a fizetési láncnak. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel kapcsolatos fokozódó szabályozói követelmények és az ügyfél-átvilágítási követelmények részben magyarázatot adnak a csökkenő forgalomra és a levelezőbanki megállapodások csökkenő számára. A régebbi felmérésekhez képest úgy tűnik, hogy a fő piaci szereplők ugyanazok, és egy olyan tendencia figyelhető meg, hogy a legnagyobb bankok határon átnyúló tevékenységre specializálódnak, míg a kisebb bankok csökkentik üzleti volumenüket. Ennek eredményeképpen a levelezőbanki szolgáltatások piaca továbbra is erősen koncentrált. A jövőt illetően a felmérésben részt vevő bankok 60%-a középtávon a levelezőbanki szolgáltatások fokozódására számít, amely a hatékonyság növekedéséből és az országhatáron kívüli környezetben új szolgáltatások bevezetéséből ered. A felmérés megtekinthető az EKB honlapján.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

EKB-vélemény Ausztria vonatkozásában a Nemzetközi Valutaalap új hitelegyezményéről

A Kormányzótanács 2020. október 30-án elfogadta a CON/2020/27 véleményt, amelyet az osztrák pénzügyminisztérium felkérésére adott ki.

EKB-vélemény a Szlovákiában egyes pénzügyi intézményekre kivetett különadó eltörléséről

A Kormányzótanács 2020. november 4-én elfogadta a CON/2020/28 véleményt, amelyet a Szlovák Köztársaság pénzügyminisztériumának felkérésére adott ki.

EKB-vélemény a fizetési mérlegre vonatkozó ausztriai adatszolgáltatásról

A Kormányzótanács 2020. november 17-én elfogadta a CON/2020/29 véleményt, amelyet az Oesterreichische Nationalbank felkérésére bocsátott ki.

Szervezetirányítás

Az eurorendszer számviteli és pénzügyi adatszolgáltatási keretrendszeréhez kapcsolódó jogi instrumentumok módosításai

A Kormányzótanács 2020. november 12-én elfogadta az eurorendszer számviteli és pénzügyi adatszolgáltatási keretrendszeréhez kapcsolódó jogi instrumentumok következő módosításait: az EKB/2020/55 határozatot, amely módosítja az (EU) 2016/2248 határozatot azon tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmének felosztásáról, amelyeknek pénzneme az euro, valamint az EKB/2020/56 határozatot az Európai Központi Bank jövedelmének átmeneti elosztásáról szóló (EU) 2015/298 határozat módosításáról. A bevezetett változtatások betudhatók a pandémiás vészhelyzeti vásárlási programnak (PEPP) és az eurorendszeren kívüli központi bankoknak nyújtott euroalapú likviditásbővítő műveleteknek. A jogi aktusok december 31-től hatályosak, és hamarosan elérhetőek lesznek az EUR-Lexen.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok