European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Noiembrie 2020

20 noiembrie 2020

Operațiuni de piață

Modificări aduse publicării datelor privind gestionarea lichidității

La data de 5 noiembrie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat mai multe modificări legate de publicarea datelor privind gestionarea lichidității, în scopul simplificării proceselor și al unei eficiențe sporite. Mai exact, Consiliul guvernatorilor a decis să suspende publicarea nivelului alocării de referință pentru operațiunile principale de refinanțare (OPR), întrucât acesta nu este necesar pentru implementarea cu succes a politicii monetare a Eurosistemului în cadrul operațional și condițiile de lichiditate actuale. Consiliul guvernatorilor a decis, de asemenea, să reducă frecvența publicării prognozei referitoare la factorii autonomi, de la de două ori pe săptămână la o dată pe săptămână, în zilele de anunțare a OPR. Totodată, Consiliul guvernatorilor a hotărât să modifice ora publicării datelor zilnice privind lichiditatea, de la 9.10 (ora Europei Centrale) la 11.30 (ora Europei Centrale). Aceste modificări vor intra în vigoare la data de 14 decembrie 2020, respectiv în ziua anunțării primei OPR din perioada de aplicare a rezervelor minime obligatorii care începe la 16 decembrie 2020.

Evaluarea periodică a acordului privind furnizarea de asistență pentru acoperirea necesarului de lichiditate în situații de urgență

La data de 9 noiembrie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat o versiune revizuită a acordului privind furnizarea de asistență pentru acoperirea necesarului de lichiditate în situații de urgență (emergency liquidity assistance – ELA). Această versiune actualizată conține o modificare tehnică adusă Secțiunii 3.2 litera (a) punctul (i), care vizează să clarifice că evaluările solvabilității instituțiilor financiare sunt efectuate de autoritatea de supraveghere prudențială în conformitate cu definiția solvabilității în scopul furnizării de asistență pentru acoperirea necesarului de lichiditate în situații de urgență, astfel cum se prevede în Secțiunea 4. De asemenea, se precizează că acordul privind furnizarea de asistență pentru acoperirea necesarului de lichiditate în situații de urgență va fi revizuit cel târziu pe parcursul anului 2023. Acordul actualizat va fi disponibil în curând pe website-ul BCE.

Stabilitate financiară

Raportul Financial Stability Review – November 2020

La data de 18 noiembrie 2020, Consiliul guvernatorilor a organizat un schimb de opinii cu privire la aspecte legate de stabilitatea financiară a zonei euro, pe baza ediției din noiembrie 2020 a raportului Financial Stability Review, și a autorizat publicarea acestui raport pe website-ul BCE. Raportul evaluează implicațiile pandemiei actuale, precum și variațiile asociate ale perspectivelor economice pentru funcționarea piețelor financiare, sustenabilitatea datoriei, profitabilitatea băncilor și sectorul financiar nebancar. De asemenea, acesta prezintă considerații legate de politici atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu. Publicarea raportului pe website-ul BCE este prevăzută pentru data de 25 noiembrie 2020.

Infrastructura pieței și plăți

Cel de-al unsprezecelea sondaj privind activitățile de bănci corespondente în euro

La data de 30 octombrie 2020, Consiliul guvernatorilor a autorizat publicarea celui de-al unsprezecelea sondaj privind activitățile de bănci corespondente în euro (Eleventh survey on correspondent banking in euro). Rezultatele sondajului din 2019 indică o scădere cu 22% a volumului total al tranzacțiilor aferente activităților de bănci corespondente, comparativ datele din 2016, precum și o reducere cu 21% a numărului de bănci cliente și cu 43% a valorii medii a tranzacțiilor. Cu toate acestea, relațiile de bancă corespondentă continuă să reprezinte o verigă importantă în lanțul de plăți, cu un volum zilnic total de tranzacții în valoare de 686 de miliarde EUR. Cerințele de reglementare tot mai stricte legate de procedurile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și de cele referitoare la cunoașterea clientelei („know your customer”) explică parțial scăderea volumului tranzacțiilor și a numărului de aranjamente de bancă corespondentă. Comparativ cu sondajele anterioare, se pare că principalii actori pe piață au rămas aceiași și există tendința ca băncile cele mai mari să se specializeze în activități transfrontaliere, în timp ce băncile mai mici reduc dimensiunea activităților lor. Prin urmare, piața activităților de bancă corespondentă rămâne puternic concentrată. Privind în perspectivă, 60% dintre băncile intervievate anticipează o creștere a activităților de bancă corespondentă pe termen mediu ca urmare a unei eficiențe sporite și a introducerii de noi servicii la nivel transfrontalier. Sondajul este disponibil pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la noi aranjamente de împrumut cu Fondul Monetar Internațional în Austria

La data de 30 octombrie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2020/27, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Austria.

Avizul BCE cu privire la eliminarea taxei speciale aplicate anumitor instituții financiare în Slovacia

La data de 4 noiembrie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2020/28, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Republica Slovacă.

Avizul BCE cu privire la raportarea balanței de plăți în Austria

La data de 17 noiembrie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2020/29, la solicitarea Oesterreichische Nationalbank.

Guvernanță corporativă

Modificări aduse instrumentelor juridice referitoare la cadrul procedurilor contabile și al raportării financiare al Eurosistemului

La data de 12 noiembrie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat o serie de modificări aduse instrumentelor juridice referitoare la cadrul procedurilor contabile și al raportării financiare al Eurosistemului, respectiv Decizia BCE/2020/55 de modificare a Deciziei (UE) 2016/2248 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro și Decizia BCE/2020/56 de modificare a Deciziei (UE) 2015/298 privind distribuirea provizorie a venitului Băncii Centrale Europene. Modificările introduse reflectă programul de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (pandemic emergency purchase programme – PEPP) și operațiunile de furnizare de lichiditate în euro destinate băncilor centrale din afara Eurosistemului. Actele juridice se vor aplica de la 31 decembrie 2020 și vor fi în curând disponibile pe website-ul EUR-Lex.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media