European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

November 2020

20. november 2020

Tržne operacije

Spremembe v objavljanju podatkov o upravljanju likvidnosti

Svet ECB je za poenotenje postopkov in povečanje učinkovitosti 5. novembra 2020 sprejel več sprememb v zvezi z objavljanjem podatkov o upravljanju likvidnosti. Tako je sklenil, da bo prenehal objavljati referenčni znesek dodelitve likvidnosti v operacijah glavnega refinanciranja, saj v sedanjem operativnem okviru in likvidnostnih razmerah ta ni potreben za uspešno izvajanje denarne politike Eurosistema. Pogostost objavljanja napovedi avtonomnih dejavnikov je Svet ECB sklenil zmanjšati z dvakrat na enkrat tedensko na dan objave operacij glavnega refinanciranja. Svet ECB je poleg tega sklenil, da bo spremenil čas objavljanja dnevnih podatkov o likvidnosti z 9.10 na 11.30 po srednjeevropskem času. Te spremembe bodo začele veljati 14. decembra 2020, tj. na dan objave prve operacije glavnega refinanciranja v obdobju izpolnjevanja obveznih rezerv, ki se začne 16. decembra 2020.

Redni pregled sporazuma o izredni likvidnostni pomoči

Svet ECB je 9. novembra 2020 sprejel spremenjeno različico sporazuma o izredni likvidnostni pomoči. Ta posodobljena različica vsebuje tehnično spremembo razdelka 3.2(a)(i), s katero je pojasnjeno, da ocenjevanje solventnosti izvede bonitetni nadzornik v skladu z merilom solventnosti za namene izredne likvidnostne pomoči, kot je opredeljeno v razdelku 4. Določeno je tudi, da bo sporazum ponovno pregledan najpozneje tekom leta 2023. Posodobljeni sporazum bo kmalu na voljo na spletnem mestu ECB.

Finančna stabilnost

Pregled finančne stabilnosti – november 2020

Svet ECB je 18. novembra 2020 na podlagi novembrske izdaje pregleda finančne stabilnosti izmenjal stališča o vprašanjih finančne stabilnosti v euroobmočju in odobril objavo pregleda na spletnem mestu ECB. Pregled obravnava posledice pandemije in z njo povezane spremembe gospodarskih obetov za delovanje finančnih trgov, vzdržnost dolga, dobičkonosnost bank in nebančni finančni sektor. Predstavlja tudi strateške vidike, ki jih je treba upoštevati pri oblikovanju politik za kratkoročno in srednjeročno obdobje. Pregled bo predvidoma 25. novembra 2020 objavljen na spletnem mestu ECB.

Tržna infrastruktura in plačila

Enajsta anketa o korespondenčnem bančništvu v eurih

Svet ECB je 30. oktobra 2020 odobril objavo enajste ankete o korespondenčnem bančništvu v eurih. Kot je pokazala anketa za leto 2019, se je v primerjavi z letom 2016 promet v korespondenčnem bančništvu zmanjšal za 22%, število sodelujočih bank je upadlo za 21%, povprečni obseg transakcije pa za 43%. Kljub temu skupni dnevni promet znaša 686 milijard EUR, zato ostaja korespondenčno bančništvo pomemben člen v plačilni verigi. Zmanjševanje prometa in števila ureditev korespondenčnega bančništva je mogoče deloma pojasniti z zaostrovanjem regulativnih zahtev za preprečevanje pranja denarja in boj proti financiranju terorizma ter s postopki »poznaj svojo stranko«. V primerjavi s prejšnjimi anketami se zdi, da so največji udeleženci na trgu ostali isti, pri čemer največje banke kažejo tendenco, da se specializirajo za čezmejne dejavnosti, manjše banke pa na tem področju zmanjšujejo obseg poslovanja. Posledica je, da trg korespondenčnega bančništva ostaja zelo skoncentriran. Kar zadeva prihodnja gibanja, 60% anketiranih bank pričakuje, da bo zaradi povečevanja učinkovitosti in uvedbe novih storitev v čezmejnem okolju obseg dejavnosti korespondenčnega bančništva na srednji rok naraščal. Anketa je na voljo na spletnem mestu ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o novem sporazumu o izposojanju z Mednarodnim denarnim skladom v Avstriji

Svet ECB je 30. oktobra 2020 Mnenje CON/2020/27 sprejel na zahtevo avstrijskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o odpravi posebne dajatve za izbrane finančne institucije na Slovaškem

Svet ECB je 4. novembra 2020 Mnenje CON/2020/28 sprejel na zahtevo slovaškega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o poročanju za plačilno bilanco v Avstriji

Svet ECB je 17. novembra 2020 Mnenje CON/2020/29 sprejel na zahtevo centralne banke Oesterreichische Nationalbank.

Upravljanje in vodenje

Spremembe pravnih instrumentov, povezanih z okvirom Eurosistema za računovodstvo in finančno poročanje

Svet ECB je 12. novembra 2020 sprejel spremembe pravnih instrumentov, povezanih z okvirom Eurosistema za računovodstvo in finančno poročanje, in sicer Sklep ECB/2020/55 o spremembi Sklepa (EU) 2016/2248 o razporeditvi denarnih prihodkov nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro, in Sklep ECB/2020/56 o spremembi Sklepa (EU) 2015/298 o vmesni razdelitvi prihodka Evropske centralne banke. Te spremembe so bile uvedene zaradi izrednega programa nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji (PEPP) in operacij za zagotavljanje likvidnosti centralnim bankam zunaj Eurosistema. Pravna akta bosta v veljavo stopila 31. decembra 2020 in bosta kmalu objavljena na spletnem mestu EUR-Lex.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije