European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

listopad 2020

20. listopadu 2020

Tržní operace

Změny ve zveřejňování údajů o řízení likvidity

Rada guvernérů přijala 5. listopadu 2020 několik změn souvisejících se zveřejňováním údajů o řízení likvidity s cílem zjednodušit postupy a zvýšit efektivitu. Konkrétně Rada guvernérů rozhodla pozastavit zveřejňování srovnávací přidělované částky hlavních refinančních operací (angl. main refinancing operations – MRO), neboť pro úspěšné provádění měnové politiky Eurosystému podle stávajícího provozního rámce a za stávajících podmínek likvidity není zveřejňování potřeba. Rada guvernérů také rozhodla snížit četnost zveřejňování prognóz autonomních faktorů z dvakrát týdně na jednou týdně ve dny oznamování MRO. Rada guvernérů dále rozhodla změnit dobu zveřejňování denních údajů o likviditě z 9.10 SEČ na 11.30 SEČ. Tyto změny vstoupí v platnost 14. prosince 2020, tj. v den oznámení první MRO udržovacího období pro povinné minimální rezervy začínajícího 16. prosince 2020.

Pravidelný přezkum dohody o poskytování nouzové pomoci v oblasti likvidity

Rada guvernérů přijala 9. listopadu 2020 revidované znění dohody o poskytování nouzové pomoci v oblasti likvidity (angl. emergency liquidity assistance – ELA). Aktualizované znění obsahuje technickou úpravu oddílu 3.2. písm. a) bodu (i), která vyjasňuje, že hodnocení solventnosti finančních institucí provádí orgán obezřetnostního dohledu v souladu s definicí solventnosti pro účely ELA, jak je stanoveno v oddílu 4. Dále je uvedeno, že nejpozději během roku 2023 dojde k přezkumu dohody o ELA. Aktualizovaná dohoda bude v nejbližší době k dispozici na internetových stránkách ECB.

Finanční stabilita

Publikace Financial Stability Review, listopad 2020

V Radě guvernérů proběhla 18. listopadu 2020 výměna názorů na otázky finanční stability v eurozóně na základě publikace Financial Stability Review z listopadu 2020. Rada guvernérů schválila její zveřejnění na internetových stránkách ECB. Zpráva hodnotí dopady probíhající pandemie i související změny hospodářského výhledu, pokud jde o fungování finančních trhů, udržitelnost zadlužení, ziskovost bank a nebankovní finanční sektor. Rovněž předkládá směřování měnové politiky v krátkodobém i střednědobém horizontu. Na internetových stránkách ECB by měla být podle harmonogramu zveřejněna 25. listopadu 2020.

Tržní infrastruktura a platební styk

Jedenácté výběrové šetření o korespondentském bankovnictví v eurech

Rada guvernérů schválila 30. října 2020 zveřejnění jedenáctého výběrového šetření o korespondentském bankovnictví v eurech. Výsledky výběrového šetření za rok 2019 ukazují 22% pokles celkového obratu korespondentského bankovnictví v porovnání s údaji za rok 2016 a dále 21% pokles počtu zákaznických bank a 43% snížení průměrného objemu transakcí. Vztahy v korespondentském bankovnictví jsou však nadále jedním z významných článků v platebním řetězci s celkovým denním obratem 686 mld. EUR. Tento pokles obratu i počtu transakcí v korespondentském bankovnictví jsou částečně důsledkem rostoucích regulatorních požadavků souvisejících s postupy proti praní peněz a bojem proti financování terorismu i s postupy v oblasti identifikace klientů („know your customer“). V porovnání s předchozími výběrovými šetřeními se zdá, že největší aktéři na trhu zůstali stejní a největší banky se spíše specializují na přeshraniční činnost, zatímco menší banky snižují objem svých obchodů. V důsledku toho zůstává trh korespondentského bankovnictví vysoce koncentrován. Pokud jde o další výhled, 60 % zkoumaných bank očekává ve střednědobého horizontu nárůst činností korespondentského bankovnictví díky růstu efektivnosti a zavedení nových služeb v přeshraničním prostředí. Výběrové šetření je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k nové dohodě o zápůjčce s Mezinárodním měnovým fondem v Rakousku

Rada guvernérů přijala 30. října 2020 stanovisko CON/2020/27 na žádost rakouského ministerstva financí.

Stanovisko ECB ke zrušení zvláštního odvodu vybraných finančních institucí na Slovensku

Rada guvernérů přijala 4. listopadu 2020 stanovisko CON/2020/28 na žádost Ministerstva financí Slovenské republiky.

Stanovisko ECB k vykazování platební bilance v Rakousku

Rada guvernérů přijala 17. listopadu 2020 stanovisko CON/2020/29 na žádost Oesterreichische Nationalbank.

Správa a řízení

Změny právních nástrojů týkajících se rámce pro účetnictví a finanční výkaznictví v Eurosystému

Rada guvernérů přijala 12. listopadu 2020 změny právních nástrojů týkajících se rámce pro účetnictví a finanční výkaznictví v Eurosystému, jmenovitě rozhodnutí ECB/2020/55, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2016/2248 o přerozdělování měnových příjmů národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro, a rozhodnutí ECB/2020/56, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/298 o prozatímním přerozdělování příjmu Evropské centrální banky. Zavedené změny odrážejí nouzový pandemický program nákupu aktiv (angl. pandemic emergency purchase programme – PEPP) a operace na poskytnutí likvidity v eurech centrálním bankám mimo Eurosystém. Právní akty vstupují v platnost 31. prosince a budou v nejbližší době k dispozici v databázi EUR-Lex.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média