European Central Bank - eurosystem
Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Οκτώβριος 2020

30 Οκτωβρίου 2020

Δραστηριότητες αγορών

Τροποποιήσεις των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τροποποιήσεις του νομικού πλαισίου της ΕΚΤ για την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021. Σύμφωνα με τις τροποποιηθείσες κατευθυντήριες γραμμές, τα εξασφαλισμένα εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία πέραν των τιτλοποιημένων απαιτήσεων και των καλυμμένων ομολογιών δεν θα γίνονται αποδεκτά ως ασφάλεια από το Ευρωσύστημα. Η ΕΚΤ θα αποσύρει επίσης σταδιακά από το πλαίσιο ασφαλειών του Ευρωσυστήματος τις καλυμμένες ομολογίες που δεν εκδίδονται βάσει ειδικού νομοθετικού πλαισίου (δηλαδή, τις καλυμμένες ομολογίες που εκδίδονται βάσει συμβατικών ρυθμίσεων). Οι τροποποιηθείσες κατευθυντήριες γραμμές διευκρινίζουν επίσης τη διαδικασία υποβολής αίτησης και τα κριτήρια αποδοχής για τους εξωτερικούς οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας και επιπλέον τροποποιούν το πλαίσιο αντισυμβαλλομένων του Ευρωσυστήματος για σκοπούς νομισματικής πολιτικής σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση επιβεβαιωμένων παραβάσεων των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και παραβάσεων της υποχρέωσης παροχής πληροφοριών για κεφαλαιακούς δείκτες εντός των απαιτούμενων προθεσμιών. Το σχετικό δελτίο Τύπου, οι τροποποιηθείσες κατευθυντήριες γραμμές (κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2020/45 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2020/46 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/65 σχετικά με τις περικοπές αποτίμησης κατά την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος και κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2020/47 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/31 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών) καθώς και η απόφαση που εφαρμόζεται από αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές (απόφαση ΕΚΤ/2020/48 που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2020/187 σχετικά με την εφαρμογή του τρίτου προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών) είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Κατευθυντήρια γραμμή που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2008/5 σχετικά με τη διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων

Στις 8 Οκτωβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2020/1514 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2008/5 σχετικά με τη διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες και τα νομικά έγγραφα για πράξεις που αφορούν τα εν λόγω διαθέσιμα (ΕΚΤ/2020/49). Η τροποποιητική κατευθυντήρια γραμμή προβλέπει ρητά ότι μπορούν να χρησιμοποιούνται οι ενημερωμένες και νέες εκδόσεις τυποποιημένων συμβάσεων που αφορούν τη διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της ΕΚΤ, εφόσον έχουν εγκριθεί από την ΕΚΤ. Επίσης, ορίζει την αγγλική γλώσσα ως την προκαθορισμένη γλώσσα σύνταξης των συμβάσεων-πλαίσιο συμψηφισμού για όλους τους αντισυμβαλλομένους όσον αφορά το σύνολο των νέων συμβάσεων συμψηφισμού που συνάπτονται μετά τις 13 Οκτωβρίου 2020, την ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποιηθείσας κατευθυντήριας γραμμής. Η τροποποιητική κατευθυντήρια γραμμή είναι διαθέσιμη στην πύλη EUR-Lex.

Υποδομές της αγοράς και πληρωμές

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο πλαισίου επίβλεψης του Ευρωσυστήματος για μέσα, σχήματα και μηχανισμούς ηλεκτρονικών πληρωμών

Στις 22 Οκτωβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έναρξη διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης διάρκειας δύο μηνών σχετικά με το σχέδιο πλαισίου επίβλεψης του Ευρωσυστήματος και το σχέδιο μεθοδολογίας αξιολόγησης για μέσα, σχήματα και μηχανισμούς ηλεκτρονικών πληρωμών (PISA) καθώς και το σχέδιο πολιτικής εξαιρέσεων για το σχετικό πλαίσιο επίβλεψης του Ευρωσυστήματος (και τα τρία έγγραφα αποτελούν το λεγόμενο πλαίσιο PISA).

Το πλαίσιο PISA πρόκειται να αντικαταστήσει τα ισχύοντα πρότυπα επίβλεψης για μέσα πληρωμών και σχήματα πληρωμών, τα σχετικά πλαίσια επίβλεψης και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κάρτες, τις άμεσες χρεώσεις και τις μεταφορές πιστώσεων, καθώς και τους στόχους ασφαλείας για το ηλεκτρονικό χρήμα. Ευθυγραμμίζει, στο μέτρο του δυνατού, τα πρότυπα επίβλεψης του Ευρωσυστήματος με τα διεθνή πρότυπα επίβλεψης (τις αρχές CPMI-IOSCO για τις υποδομές χρηματοπιστωτικών αγορών), με τα πρότυπα επίβλεψης του Ευρωσυστήματος για τα συστηματικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών και με το αναθεωρημένο πλαίσιο επίβλεψης για τα συστήματα πληρωμών μικρής αξίας. Λαμβάνει επίσης υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις εξελίξεις στην αγορά καθώς και την εμπειρία που αποκτήθηκε από τις αξιολογήσεις της επίβλεψης των σχημάτων πληρωμών με κάρτα και των σχημάτων πληρωμών του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (Single Euro Payments Area – SEPA). Η δημόσια διαβούλευση είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Εκ νέου μετάθεση ημερομηνίας όσον αφορά το Σύστημα Διαχείρισης Ασφαλειών του Ευρωσυστήματος

Στις 22 Οκτωβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να μεταθέσει εκ νέου, από τον Νοέμβριο του 2022 στον Νοέμβριο του 2023, την ημερομηνία έναρξης του Συστήματος Διαχείρισης Ασφαλειών του Ευρωσυστήματος (Eurosystem Collateral Management System – ECMS). Αυτή η αλλαγή, την οποία συνέστησε το Συμβούλιο Υποδομών Αγοράς, πραγματοποιήθηκε έπειτα από προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου να αναβληθεί, από τον Νοέμβριο του 2021 στον Νοέμβριο του 2022, η ημερομηνία έναρξης προκειμένου να ενσωματωθεί στο έργο το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2) και το TARGET2-Securities (T2S), ως αποτέλεσμα των προβληματισμών που εξέφρασαν συμμετέχοντες στην αγορά σχετικά με την ικανότητά τους να είναι έτοιμοι για την αρχική ημερομηνία έναρξης τον Νοέμβριο του 2021, λόγω του τρέχοντος δυσμενούς περιβάλλοντος.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ αναφορικά με την ανάθεση πρόσθετων καθηκόντων στην Τράπεζα της Ελλάδος, ως εθνική αρμόδια αρχή, σχετικά με τον ενιαίο χώρο πληρωμών σε ευρώ (SEPA)

Στις 6 Οκτωβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2020/23, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη χορήγηση βραχυπρόθεσμης ρευστότητας από την Banca Naţională a României στο ταμείο εγγύησης τραπεζικών καταθέσεων

Στις 26 Οκτωβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2020/24, κατόπιν αιτήματος της Banca Naţională a României.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων και λοιπές τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στο Λουξεμβούργο

Στις 27 Οκτωβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2020/25, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών του Λουξεμβούργου.

Εταιρική διακυβέρνηση

Νέο μέλος του Συμβουλίου Υποδομών Αγοράς

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε την κα Inge Van Dijk, Διευθύντρια του Τμήματος Πληρωμών και Υποδομών Αγοράς της De Nederlandsche Bank, ως μέλος του Συμβουλίου Υποδομών Αγοράς. Ο διορισμός της κας Van Dijk, η οποία αντικαθιστά την κα Petra Hielkema, έχει άμεση ισχύ και η θητεία της θα λήξει στις 31 Μαΐου 2022.

Προσωρινός πρόεδρος της Επιτροπής Πληροφορικής

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε την παράταση του διορισμού του κ. Magí Clavé, Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφοριακών Συστημάτων, ως προσωρινού προέδρου της Επιτροπής Πληροφορικής, μέχρις ότου διοριστεί νέος Γενικός Διευθυντής της εν λόγω Γενικής Διεύθυνσης.

Ενισχυμένο πλαίσιο της ΕΚΤ για πληροφοριοδότες δημόσιου συμφέροντος

Στις 27 Οκτωβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΕΕ) 2020/1575 σχετικά με την αξιολόγηση πληροφοριών για παραβάσεις που αναφέρονται μέσω του εργαλείου για τους πληροφοριοδότες δημόσιου συμφέροντος όταν αναφερόμενος είναι ανώτατος λειτουργός της ΕΚΤ, καθώς και με τις ενέργειες που ακολουθούν. Η εσωτερική πλατφόρμα αναφοράς παραβάσεων της ΕΚΤ συστάθηκε πρόσφατα ούτως ώστε οι πληροφορίες για παραβάσεις που αναφέρονται μέσω της πλατφόρμας να μπορούν περιλαμβάνουν αναφορές που αφορούν ανώτατο λειτουργό της ΕΚΤ ως πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η παράβαση ή με το οποίο σχετίζεται το εν λόγω πρόσωπο. Η απόφαση αποτελεί μέρος ενός νέου ενισχυμένου πλαισίου της ΕΚΤ για την αναφορά παραβάσεων από πληροφοριοδότες δημόσιου συμφέροντος, το οποίο, πέραν της σύστασης ενός ασφαλούς εργαλείου αναφοράς, εξασφαλίζει μια ενισχυμένη πολιτική προστασίας έναντι αντιποίνων. Η απόφαση έχει στόχο να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή του ενισχυμένου πλαισίου, προβλέποντας διεξοδική αξιολόγηση και παρακολούθηση όλων των αναφορών που υποβάλλονται μέσω του νέου εργαλείου αναφοράς βάσει εναρμονισμένης διαδικασίας. Η απόφαση είναι διαθέσιμη στην πύλη EUR-Lex.

Γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με σύσταση του Συμβουλίου για τον διορισμό μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Στις 28 Οκτωβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2020/26, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σχετικό δελτίο Τύπου διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Στατιστικά στοιχεία

Τροποποίηση των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη συχνότητα υποβολής εκθέσεων ποιότητας

Στις 14 Οκτωβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τροποποιήσεις στην κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων οικονομικών, στην κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/24 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η ΕΚΤ στον τομέα των τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών λογαριασμών και στην κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η ΕΚΤ όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία του εξωτερικού τομέα. Οι τροποποιήσεις αποσκοπούν κυρίως στο να αλλάξει η συχνότητα υποβολής εκθέσεων για την ποιότητα των στοιχείων που συλλέγονται, από ετήσια σε διετή βάση, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για παρακολούθηση και υποβολή αυτών των στοιχείων στο Διοικητικό Συμβούλιο και της επιβάρυνσης των ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ και της ΕΚΤ κατά την κατάρτιση εκθέσεων για την ποιότητα των στοιχείων. Προκειμένου να εξασφαλίζεται στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα ευελιξία και κατάλληλη αντίδραση σε ζητήματα ποιότητας στοιχείων, κάθε κατευθυντήρια γραμμή παρέχει τη διακριτική ευχέρεια υποβολής στο Διοικητικό Συμβούλιο ειδικών εκθέσεων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Με τις τρεις τροποποιητικές κατευθυντήριες γραμμές (κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2020/50 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων οικονομικών, κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2020/51 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/24 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στον τομέα των τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών λογαριασμών και κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2020/52 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23 όσον αφορά τη συχνότητα υποβολής εκθέσεων για την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων του εξωτερικού τομέα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) εισάγονται επίσης ελάσσονες τροποποιήσεις τεχνικής φύσης. Οι τροποποιητικές κατευθυντήριες γραμμές είναι διαθέσιμες στην πύλη EUR-Lex.

Διαβίβαση εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών για τις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές στατιστικές στη Eurostat

Στις 22 Οκτωβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την τριμηνιαία διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat) των εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών που αφορούν την ΕΚΤ, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και το Ευρωπαϊκή Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για τον σκοπό της κατάρτισης στατιστικών για το ισοζύγιο πληρωμών της ΕΕ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ εξέδωσε επίσης απόφαση της ΕΚΤ που αναθέτει στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ τέτοιες μελλοντικές αποφάσεις για τη διαβίβαση εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών όσον αφορά τις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές στατιστικές προς τη Eurostat. Η απόφαση θα εκδοθεί στην πύλη EUR-Lex.

Τραπεζογραμμάτια

Αναθεωρημένη κοινή πολιτική για τη δημοσίευση στοιχείων από το σύστημα πληροφοριών χρηματικού και στοιχείων για την παραγωγή τραπεζογραμματίων

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αναθεωρημένη κοινή πολιτική για τη δημοσίευση στοιχείων από το σύστημα πληροφοριών χρηματικού (Currency Information System – CIS2) και στοιχείων για την παραγωγή τραπεζογραμματίων. Ως αποτέλεσμα των τροποποιήσεων, τα μηνιαία στοιχεία για την καθαρή έκδοση τραπεζογραμματίων σε εθνικό επίπεδο, κατά ονομαστική αξία και εθνική κεντρική τράπεζα, θα δημοσιεύονται μέσω της βάσης δεδομένων Statistical Data Warehouse (SDW) και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ με καθυστέρηση εννέα μηνών μετά το τέλος του έτους. Τα στοιχεία θα δημοσιευθούν για πρώτη φορά το φθινόπωρο του 2020 και θα καλύπτουν την περίοδο από το 2002 μέχρι το τέλος του 2019. Η κοινή πολιτική θεσπίστηκε το 2002 και έκτοτε το Ευρωσύστημα έχει δημοσιεύσει μέσω της βάσης δεδομένων SDW και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ μόνο ενοποιημένα στοιχεία για τη ζώνη του ευρώ, κατά ονομαστική αξία.

Τραπεζική εποπτεία

Συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου

Στις 6 Οκτωβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) ότι, όσον αφορά τα σημαντικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία της, η ΕΚΤ προτίθεται να συμμορφωθεί μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών – δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου 2022 – με τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου για ιδρύματα που εφαρμόζουν την προσέγγιση των εσωτερικών διαβαθμίσεων (ΠΕΔ) με εσωτερικές εκτιμήσεις για τις ζημίες λόγω αθέτησης (LGD) (EBA/GL/2020/05). Οι κατευθυντήριες γραμμές διευκρινίζουν την εφαρμογή των διατάξεων όσον αφορά τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου και παρέχουν πρόσθετες λεπτομερείς κατευθύνσεις για τις μεθόδους αναγνώρισης διαφορετικών μεθόδων μείωσης του πιστωτικού κινδύνου.

Συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την ισοδυναμία των καθεστώτων απορρήτου

Στις 16 Οκτωβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να γνωστοποιήσει στην ΕΑΤ ότι, σε ό,τι αφορά τα σημαντικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία της, η ΕΚΤ σκοπεύει να συμμορφωθεί με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την ισοδυναμία των καθεστώτων απορρήτου (EBA/GL/2020/03) από την ημερομηνία κοινοποίησης. Η ΕΑΤ αξιολογεί κατά πόσον τα καθεστώτα απορρήτου αρχών τρίτων χωρών είναι ισοδύναμα με τα ισχύοντα καθεστώτα δυνάμει της νομοθεσίας της ΕΕ, προκειμένου να διευκολύνει τη συμμετοχή αυτών των αρχών σε σώματα εποπτών που επιβλέπουν διεθνή πιστωτικά ιδρύματα. Η έκδοση από την ΕΑΤ αυτών των κατευθυντήριων γραμμών ήταν απαραίτητη επειδή το νομικό μέσο που χρησιμοποιήθηκε για τη διαδικασία αξιολόγησης της ισοδυναμίας αρχών τρίτων χωρών άλλαξε από συστάσεις σε κατευθυντήριες γραμμές και ο κατάλογος των εποπτικών αρχών τρίτων χωρών των οποίων το καθεστώς απορρήτου θεωρείται ισοδύναμο από την ΕΑΤ τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριληφθεί η Υπηρεσία Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης (New York State Department of Financial Services – NY DFS).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου