European Central Bank - eurosystem
Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2020. október

2020. október 30.

Piaci műveletek

A monetáris politika végrehajtásával kapcsolatos iránymutatások módosításai

2020. szeptember 25-én a Kormányzótanács 2021. január 1-i hatállyal módosításokat fogadott el az EKB-nak a monetáris politika végrehajtásával kapcsolatos jogi kereteihez. A módosított iránymutatások szerint az eszközfedezetű értékpapírokon és a fedezett kötvényeken kívül semmilyen biztosítékkal fedezett, forgalomképes eszköz nem fogadható el eurorendszeri fedezetként. Az EKB továbbá ki fogja vezetni az eurorendszer fedezeti keretrendszeréből a nem jogalkotással kibocsátott fedezett kötvényeket (azaz a szerződéses fedezett kötvényeket). A módosított iránymutatások szintén egyértelműsítik a külső hitelminősítőknek az eurorendszer hitelminősítő rendszerébe való jelentkezési folyamatát és elfogadhatósági feltételeit, továbbá módosítják az eurorendszer monetáris politikai partneri keretrendszerét abban a tekintetben, hogyan kezelik a szavatolótőke-minimumkövetelmények igazolt megsértését, valamint a tőke-megfelelési mutatókkal kapcsolatos, előírt határidőn belüli tájékoztatási kötelezettség megsértését. Az EKB honlapján elérhető a kapcsolódó sajtóközlemény, a módosított iránymutatások – EKB/2020/45 iránymutatás az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtásáról szóló (EU) 2015/510 iránymutatás módosításáról; EKB/2020/46 iránymutatás az eurorendszer monetáris politikához kötődő keretének végrehajtása során alkalmazott haircutokról szóló (EU) 2016/65 iránymutatás módosításáról; valamint EKB/2020/47 iránymutatás az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről szóló EKB/2014/31 iránymutatás módosításáról – valamint a határozat, amelyet ezen irányelvek hajtanak végre (EKB/2020/48 határozat a harmadik fedezettkötvény-vásárlási program végrehajtásáról szóló (EU) 2020/187 határozat módosításáról).

Iránymutatás a devizatartalékokat megtestesítő eszközök kezeléséről szóló EKB/2008/5 iránymutatás módosításáról

A Kormányzótanács 2020. október 8-án elfogadta az (EU) 2020/1514 iránymutatást az Európai Központi Bank devizatartalékokat megtestesítő eszközeinek nemzeti központi bankok általi kezeléséről, valamint az ilyen eszközöket érintő műveletek jogi dokumentációjáról szóló EKB/2008/5 iránymutatás módosításáról (EKB/2020/49). Az iránymutatás-módosítás egyértelműsíti, hogy az EKB devizatartalékainak kezelésével összefüggő mintaszerződések aktualizált és új változatai az EKB jóváhagyásával alkalmazhatók, valamint minden partner számára az angolt teszi a nettósítási keretmegállapodások alapértelmezett nyelvévé a módosított iránymutatás hatályának kezdete, 2020. október 13. után hatályos valamennyi új nettósítási megállapodás illetően. A módosított iránymutatás szövege az EUR-Lex portálon olvasható.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

Nyilvános konzultáció az eurorendszer elektronikus fizetési instrumentumokra, rendszerekre és megállapodásokra vonatkozó felvigyázási keretrendszerének tervezetéről

A Kormányzótanács 2020. október 22-én jóváhagyta, hogy két hónapos nyilvános konzultáció induljon az elektronikus fizetési instrumentumokra, rendszerekre és megállapodásokra (PISA) vonatkozó felvigyázási keretrendszer és értékelési módszertan tervezeteiről, valamint az eurorendszer kapcsolódó felvigyázási keretrendszere mentesítési politikájának tervezetéről (a három dokumentum alkotja együttesen az ún. PISA-keretrendszert).

A PISA-keretrendszer arra hivatott, hogy felváltsa a fizetési instrumentumokra és fizetési rendszerekre vonatkozó jelenlegi felvigyázói normákat, valamint az azokhoz kapcsolódó, kártyákra, beszedési megbízásokra és átutalásokra vonatkozó felvigyázási keretrendszereket és iránymutatásokat, illetve az e-pénzzel kapcsolatos biztonsági célkitűzéseket. A keretrendszer az eurorendszer felvigyázói normáit a lehető legjobban hangolja össze a nemzetközi felvigyázói normákkal (a CPMI-IOSCO pénzügyi piaci infrastruktúrákra vonatkozó elveivel), a rendszerszempontból jelentős fizetési rendszerek eurorendszerben alkalmazandó felvigyázói normáival, valamint a kis értékű fizetési rendszerek átdolgozott felvigyázási keretrendszerével. Emellett számba veszi a közelmúlt szabályozási, technológiai és piaci folyamatait, illetve a kártyaalapú fizetési rendszereknek és az egységes euro-pénzforgalmi övezet (SEPA) fizetési rendszereinek felvigyázói értékelései során gyűjtött tapasztalatokat. A nyilvános konzultáció dokumentációja megtekinthető az EKB honlapján.

Az eurorendszer fedezetkezelési rendszerének átütemezése

A Kormányzótanács 2020. október 22-én úgy határozott, hogy az eurorendszer fedezetkezelési rendszerének (ECMS) bevezetését 2022 novemberéről 2023 novemberére halasztja. A változtatás a Piaci Infrastruktúra Testület tanácsa alapján történt, és a Kormányzótanácsnak egy korábbi határozatát követi, amely a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolású fizetési rendszer (TARGET2) és a TARGET2-Securities (T2S) konszolidációját 2021 novemberéről 2022 novemberére halasztotta, mivel a piaci szereplők fenntartásukat fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi kedvezőtlen körülmények között készen tudnának-e állni a 2021. novemberi eredeti időpontra.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

EKB-vélemény a Bank of Greece mint illetékes nemzeti hatóság egységes eurofizetési térséghez (SEPA) kapcsolódó további feladatokkal való megbízásáról

A Kormányzótanács 2020. október 6-án elfogadta a CON/2020/23 véleményt, amelyet a görög pénzügyminisztérium megkeresése alapján bocsátott ki.

EKB-vélemény rövid távú likviditás betétbiztosítási alapnak való biztosításáról a Banca Naţională a României részéről

A Kormányzótanács 2020. október 26-án elfogadta a CON/2020/24 véleményt, amelyet a Banca Naţională a României megkeresése alapján bocsátott ki.

EKB-vélemény a betétbiztosítási rendszerről és a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok egyéb módosításáról Luxemburgban

A Kormányzótanács 2020. október 27-én elfogadta a CON/2020/25 véleményt, amelyet a luxemburgi Pénzügyminisztérium megkeresése alapján bocsátott ki.

Szervezetirányítás

A Piaci Infrastruktúra Testület új tagja

A Kormányzótanács 2020. szeptember 25-én azonnali hatállyal Inge van Dijket, a De Nederlandsche Bank Fizetési és Piaci Infrastruktúrák Osztályának igazgatóját nevezte ki Petra Hielkema helyére a Piaci Infrastruktúra Testület tagjaként. Megbízatása 2022. május 31-én ér véget.

Az Informatikai Bizottság ideiglenes elnöke

A Kormányzótanács 2020. szeptember 30-án meghosszabbította Magí Clavénak, az Informatikai Rendszerek Főigazgatósága főigazgató-helyettesének ideiglenes informatikai bizottsági elnöki megbízatását, amíg a főigazgatóság élére nem nevez ki új főigazgatót.

Az EKB kibővítette a visszaélés-bejelentő keretrendszerét

A Kormányzótanács 2020. október 27-én elfogadta az (EU) 2020/1575 határozatot a visszaélés-bejelentő eszközön keresztül bejelentett olyan jogsértésre vonatkozó információ értékeléséről és nyomon követéséről, amelyben az érintett személy az EKB valamely vezető tisztségviselője. Az EKB belső bejelentőfelülete nemrég óta lehetővé teszi, hogy egyéb jogsértésekkel kapcsolatos információk mellett az EKB vezető tisztviselőinek tulajdonított vagy velük kapcsolatos jogsértésekre utaló bejelentéseket is be lehessen nyújtani. A határozat az EKB újonnan továbbfejlesztett visszaélés-bejelentő keretrendszerének részét képezi, amely nemcsak biztonságos bejelentőeszközt biztosít, hanem a retorziókkal szembeni védettség politikáját is megerősíti. A határozat célja biztosítani a továbbfejlesztett keretrendszer zökkenőmentes megvalósítását azáltal, hogy összehangolt eljárás szerint részletes értékelést ad, és nyomon követi az új bejelentőeszközzel benyújtott összes bejelentést. A határozat az EUR-Lex portálon elérhető.

Az Európai Központi Bank Kormányzótanácsának véleménye az Európai Központi Bank Igazgatósága új tagjának kinevezéséről szóló tanácsi ajánlásról

A Kormányzótanács 2020. október 28-án elfogadta a CON/2020/26 véleményt, amelyet az Európai Tanács elnökének megkeresése alapján bocsátott ki. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

Statisztika

A minőségről szóló adatszolgáltatás gyakoriságáról szóló iránymutatások módosítása

A Kormányzótanács 2020. október 14-én módosításokat fogadott el az EKB kormányzati pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2013/23 iránymutatásával, az EKB negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2013/24 iránymutatással, valamint az EKB külső statisztikákra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2011/23 iránymutatással kapcsolatban. A módosítások fő célja, hogy az összegyűjtött adatok minőségéről szóló beszámolók ne évente, hanem kétévente legyenek esedékesek, annak érdekében, hogy megfelelőbb egyensúly alakuljon ki egyfelől a szóban forgó információk nyomon követésének és a Kormányzótanáccsal való megosztásának a szükségessége, másfelől az euroövezet nemzeti központi bankjaira és az EKB-ra nehezedő, az adatminőségről szóló beszámolók készítéséből eredő teher között. Az időközben felmerülő, adatminőséggel kapcsolatos problémákra adott adekvát reakció és a rugalmasság érdekében mindegyik iránymutatás megadja azt a hatáskört, hogy szükség esetén ad hoc jelentéseket nyújtsanak be a Kormányzótanácsnak. A három iránymutatás-módosítás (EKB/2020/50 iránymutatás a kormányzati pénzügyi statisztikákról szóló EKB/2013/23 iránymutatás módosításáról, EKB/2020/51 iránymutatás az Európai Központi Bank negyedéves pénzügyi elszámolásokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási követelményeiről szóló EKB/2013/24 iránymutatás módosításáról, EKB/2020/52 iránymutatás az EKB/2011/23 iránymutatásnak az Európai Központi Bank részére történő, a külső statisztikák minőségére vonatkozó adatszolgáltatás gyakorisága tekintetében való módosításáról) kisebb technikai módosításokat is bevezetett. A három módosított iránymutatás szövege az EUR-Lex portálon olvasható.

Gazdasági és pénzügyi statisztikákkal kapcsolatos bizalmas információk megosztása az Eurostattal

A Kormányzótanács 2020. október 22-én jóváhagyta az EKB-t, az Európai Stabilitási Mechanizmust és az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszközt érintő bizalmas statisztikai információk negyedévente történő megosztását az Eurostattal az európai uniós fizetésimérleg-statisztikák összeállítása céljából. A Kormányzótanács továbbá EKB-határozatot fogadott el arról, hogy a bizalmas gazdasági és pénzügyi statisztikai információk Eurostattal való megosztásával kapcsolatos jövőbeli döntéshozatal hatáskörét az EKB Igazgatóságára ruházza. A határozat meg fog jelenni az EUR-Lex portálon.

Bankjegyek

Átdolgozott közös szakpolitika a Készpénz-információs Rendszerből származó és bankjegy-előállítási adatok publikálásáról

A Kormányzótanács 2020. szeptember 30-án jóváhagyta a Készpénz-információs Rendszerből (CIS2) származó és a bankjegy-előállítási adatok publikálásáról szóló átdolgozott közös szakpolitikát. A módosítások eredményeként a bankjegyekre vonatkozó, országos havi nettó kibocsátási adatokat – címlet és nemzeti központi bank szerinti bontásban – a statisztikai adattárban (SDW) és az EKB honlapján az év vége után kilenc hónappal később közzétesszük. Az első adatpublikálás 2020 őszén lesz, és a 2002-től 2019 végéig terjedő időszakot fedi le. A közös szakpolitikát 2002-ben alakítottuk ki, és azóta az eurorendszer az SDW-n és az EKB honlapján csak aggregált euroövezeti számadatokat közölt, címlet szerinti bontásban.

Bankfelügyelet

A hitelkockázat-mérséklésről szóló EBH iránymutatásoknak való megfelelés

A Kormányzótanács 2020. október 6-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy értesítsék az Európai Bankhatóságot (EBH) arról, hogy az EKB a közvetlen felügyelete alá tartozó jelentős intézmények tekintetében követni szándékozik a hitelkockázat-mérséklésről szóló EBH iránymutatásokat (CRM) a belső minősítésen alapuló (IRB) módszert alkalmazó, a nemteljesítéskori veszteségrátákra (LGD-kre) saját becsléssel rendelkező intézmények esetében (EBA/GL/2020/05) az iránymutatások hatálybalépésének napjától, azaz 2022. január 1-jétől. Az iránymutatásokban a hitelkockázat-mérséklési módszereket pontosítják, valamint további részletes útmutatást adnak a különféle CRM-technikák elismerési módszereiről.

Az EBH titoktartási szabályozások egyenértékűségéről szóló iránymutatásainak való megfelelés

A Kormányzótanács 2020. október 16-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy értesítsék az EBH-t arról, hogy az EKB-nak a közvetlen felügyelete alá tartozó jelentős hitelintézetek tekintetében az értesítés napjától szándékában áll megfelelni a titoktartási szabályozások egyenértékűségéről szóló iránymutatásoknak (EBA/GL/2020/03). Az EBH felméri, hogy a harmadik országbeli hatóságok titoktartási szabályozása egyenértékű-e az európai uniós jogszabályokban hatályos szabályozással. Az értékelés célja, hogy lehetővé tegye a szóban forgó hatóságok részvételét a nemzetközi hitelintézeteket felvigyázó felügyeleti kollégiumokban. Az EBH-nak azért kellett kibocsátania az iránymutatásokat, mert a harmadik országbeli hatóságok szabályozási egyenértékűségének értékeléséhez használt jogi instrumentumot ajánlásról iránymutatásra módosították, valamint a New York State Department of Financial Services (NY DFS) felvételével bővítették azoknak a harmadik országbeli szerveknek a jegyzékét, amelyek titoktartási szabályozását az EBH egyenértékűnek tekinti.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok