Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

listopad 2017.

Monetarna politika

Nestandardne mjere monetarne politike i povećana transparentnost programa kupnje vrijednosnih papira

Upravno vijeće 26. listopada 2017. odlučilo je smanjiti neto kupnje u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira s mjesečnog iznosa od 60 mlrd. EUR na mjesečni iznos od 30 mlrd. EUR od siječnja do kraja rujna 2018., ali i duže ako bude potrebno, u svakom slučaju sve dok Upravno vijeće ne zaključi da je došlo do postojane prilagodbe inflacijskih kretanja u skladu s ciljnom razinom stope inflacije. Upravno vijeće također je odlučilo da će Eurosustav reinvestirati glavnice dospjelih vrijednosnih papira kupljenih u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira tijekom duljeg razdoblja nakon završetka kupnji vrijednosnih papira, odnosno onoliko dugo koliko bude potrebno. Osim toga, Upravno vijeće odlučilo je i dalje provoditi glavne operacije refinanciranja i tromjesečne operacije dugoročnijeg refinanciranja putem raspodjele punog iznosa likvidnosti na aukcijama s nepromjenjivom kamatnom stopom onoliko dugo koliko bude potrebno, a barem do kraja posljednjeg razdoblja održavanja pričuva u 2019. Kamatne stope u tim tromjesečnim operacijama bit će fiksirane na razini prosječne kamatne stope u glavnim operacijama refinanciranja za razdoblje trajanja dotične operacije dugoročnijeg refinanciranja. Naposljetku je Upravno vijeće odlučilo dati dodatne podatke o dospjelim iznosima, kao i informacije o reinvestiranju i ulozi programa kupnje imovine privatnog sektora s ciljem podupiranja daljnje neometane provedbe kupnje vrijednosnih papira. Pojedinosti o tim mjerama dostupne su u povezanom priopćenju za javnost na mrežnim stranicama ESB-a.

Financijska stabilnost

Izvješće o financijskim strukturama

Upravno vijeće 19. listopada 2017. odobrilo je objavljivanje Izvješća ESB-a o financijskim strukturama u 2017. U izvješću se govori o glavnim strukturnim obilježjima šireg financijskog sektora europodručja i kretanjima u tom sektoru u razdoblju od 2008. do 2016., a obuhvaćeni su bankovni sektor, osiguravajuća društva i mirovinski fondovi kao i drugi nebankovni financijski posrednici. Izvješće služi kao dopuna dvogodišnjem pregledu ESB-a Financial Stability Review, koji se više usredotočuje na cikličke čimbenike. Izvješće se može pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Izmjene Smjernice u vezi sa sustavom TARGET2

Upravno vijeće donijelo je 22. rujna 2017. Smjernicu ESB/2017/28 o izmjeni Smjernice ESB/2012/27 o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2). Izmjenama se provode prethodne odluke koje je donijelo Upravno vijeće, na primjer o usklađivanju remuneracije jamstvenih fondova infrastruktura financijskih tržišta kod Eurosustava, ili uzimaju u obzir nova zbivanja poput novog postupka namire podsustava kako bi se poduprlo nastajanje paneuropskog rješenja za trenutna plaćanja. Smjernica se može pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Izmjene Odluke o pristupu određenim podatcima sustava TARGET2 i o njihovoj upotrebi

Upravno vijeće donijelo je 22. rujna 2017. Odluku ESB/2017/29 o izmjeni Odluke ESB/2010/9 od 29. srpnja 2010. o pristupu određenim podacima iz sustava TARGET2 i o njihovoj upotrebi. Odlukom o izmjeni proširuje se opseg pristupa transakcijskim podatcima sustava TARGET2 s ciljem omogućavanja analiza koje se tiču makrobonitetnog nadzora, financijske stabilnosti, financijske integracije, tržišnih operacija, funkcija monetarne politike i jedinstvenog nadzornog mehanizma. Također se olakšava dijeljenje agregiranih rezultata tih analiza. Odluka će uskoro biti objavljena u Službenom listu Europske unije i na mrežnim stanicama ESB-a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br.1095/2010 i Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu postupaka i tijela uključenih u izdavanje odobrenja za rad središnjim drugim ugovornim stranama i zahtjeva za priznavanje središnjih drugih ugovornih strana trećih zemalja

Upravno vijeće donijelo je 4. listopada 2017. Mišljenje CON/2017/39 na zahtjev Vijeća Europske Unije i Europskog parlamenta.

Mišljenje ESB-a o ograničenjima za gotovinska plaćanja

Upravno vijeće donijelo je 6. listopada 2017. Mišljenje CON/2017/40 na zahtjev ciparskog ministra financija.

Mišljenje ESB-a o odobravanju sudske zaštite za imatelje kvalificiranih bankovnih kredita

Upravno vijeće donijelo je 9. listopada 2017. Mišljenje CON/2017/41 na zahtjev slovenskog Ministarstva financija.

Mišljenje ESB-a o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu obveze poravnanja, obustave obveze poravnanja, zahtjeva za izvješćivanje, tehnika smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije se poravnanje ne obavlja posredstvom središnje druge ugovorne strane, registracije i nadzora trgovinskih repozitorija i zahtjeva za trgovinske repozitorije

Upravno vijeće donijelo je 11. listopada 2017. Mišljenje CON/2017/42 na zahtjev Vijeća Europske Unije i Europskog parlamenta.

Nadzor banaka

Izvješće o rezultatima analize osjetljivosti na učinke promjena kamatnih stopa

Upravno vijeće nije 26. rujna 2017. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora za objavu agregatnih rezultata o ESB-ovoj analizi osjetljivosti kamatnog rizika u bankovnoj knjizi – testiranje na stres u 2017., koji pokazuju da većina europskih banaka dobro upravlja kamatnim rizikom. Detaljni rezultati, kao i povezano priopćenje za javnost objavljeno 9. listopada 2017., mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Postupanje u skladu s EBA-inim Preporukama o istovjetnosti sustava povjerljivosti

Upravno vijeće nije 2. listopada imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da ESB u odnosu na značajne institucije pod svojim izravnim nadzorom postupa u skladu s EBA-inom Preporukom o istovjetnosti sustava povjerljivosti (EBA/REC/2015/01), kako je izmijenjena preporukama EBA/REC/2015/02 11. rujna 2015. i EBA/REC/2017/01 11. siječnja 2017. te da o svojem postupanju u skladu s njom obavijesti EBA-u.

Odluke ESB-a o značajnosti nadziranih kreditnih institucija

Upravno vijeće nije 13., 16. i 17. listopada 2017. imalo prigovor na prijedloge Nadzornog odbora o značajnosti nekoliko nadziranih kreditnih institucija. Popis nadziranih subjekata redovito se posuvremenjuje i može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije